Overzicht

Met ingang van z.s.m. zoeken wij een Agoracoach voor de afdeling KWC-Agora (1e of 2e graads bevoegd) voor ca. 0,8 fte. Het betreft een tijdelijke aanstelling wegens ziektevervanging. In verband met de groei van de afdeling verwachten we dat er
een mogelijkheid zal zijn om deze tijdelijke aanstelling te verlengen tot een reguliere aanstelling.

 
Profiel KWC:
Het KWC in Culemborg is een brede scholengemeenschap voor alle soorten onderwijs: vwo/gymnasium en atheneum, havo, vmbo, praktijkonderwijs en de Agora leerroute. Het KWC staat als Global Citizen School midden in de internationale samenleving met partnerscholen
binnen en buiten Europa.
Wij geloven in de kracht van onze leerlingen en onze medewerkers, zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen, bieden kansen en dagen uit, wij bieden meer dan een diploma. Dit is wat wij christelijk noemen.
Heb je een positief mensbeeld en geloof je in kansrijk onderwijs gebaseerd op autonome motivatie? Wil je bijdragen aan de verdere ontwikkeling van KWC-Agora? Solliciteer dan naar de functie van Agoracoach.
 
KWC biedt jou:
Leuke leerlingen, behulpzame en leuke collega’s, een prettige werksfeer, een school waar je mag zijn wie je bent.
Wij geloven in de kracht van onze leerlingen en onze medewerkers, zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen, bieden kansen en dagen uit, wij bieden meer dan een diploma. Dit is wat wij christelijk noemen.
Arbeidsvoorwaarden conform cao VO (schaal LB).
 
Coach zijn bij KWC-Agora is iets heel anders dan het werk van een docent op een school voor regulier onderwijs. Bij Agora begeleid je leerlingen die regie hebben over hun eigen leerroute. Als coach ben je enerzijds deel van een team waarin ieder z’n eigen rol
en verantwoordelijkheid heeft om KWC-Agora verder te ontwikkelen tot de inspirerende plek voor autonoom leren die we willen zijn. Anderzijds draait je werk om de dagelijkse begeleiding van de leerlingen in het algemeen en je eigen (ca 16) coachleerlingen in
het bijzonder.
KWC-Agora is 5 jaar geleden gestart en ondertussen gegroeid tot ca 230 leerlingen en een team van 18 coaches. Er wordt in een hecht team samengewerkt om alle leerlingen te begeleiden. Werken bij KWC-Agora betekent dus vooral ook samenwerken. De komende jaren
zullen in het teken staan de doorontwikkeling van dit onderwijsconcept en het borgen van alles wat al ontwikkeld is. Dit doen we uiteraard samen met de andere Agora’s in Nederland.
 

De Agoracoach kan zich herkennen in het onderstaande profiel:

  • De coach heeft een doorleefde visie op coachen en leren en heeft vertrouwen in het vermogen van de gecoachte om zelf keuzes te maken en zelf zijn koers uit te zetten, te leren van zijn ervaringen en zelf oplossingen te vinden.
  • De coach benadert situaties met open vizier en vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd positief en ontwikkelingsgericht, waarbij de coach de gecoachte en diens leerthema’s, waarden en verlangens centraal stelt, niet de inhoud.
  • De coach heeft zelfkennis, zelfvertrouwen, kent zijn mogelijkheden en beperkingen.
  • De coach kan en wil graag samenwerken in een team.
  • De coach kan goed functioneren in een werkpraktijk waarin nog niet alles uitgekristaliseerd is en wil graag bijdragen aan verdere ontwikkeling.

De voorkeur gaat uit naar 1e of 2e graads bevoegde docenten.

Sollicitatieinformatie

Nadere informatie over Agora-onderwijs is te vinden op kwc-culemborg.nl of verenigingagoraonderwijs.nl.
Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Erik Wijnveen, conrector KWC-Agora, bereikbaar via 0345- 639050 of
wne@kwc-culemborg.nl.
 
Solliciteren:
Je kunt je sollicitatie per z.s.m. doch tot uiterlijk 30 januari 2023 richten aan:
personeelszaken@kwc-culemborg.nl
 
 
 

Over Koningin Wilhelmina College

Het Koningin Wilhelmina College (KWC) te Culemborg is een open Christelijke scholengemeenschap
voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo, praktijkonderwijs en Agora onderwijs met ongeveer 1600 leerlingen.
De school werkt met kleine teams en is gehuisvest in een goed geoutilleerd gebouw in het centrum van het
land en is goed bereikbaar met OV. Wij werken met lessen van 70 minuten.
Het KWC is een officiele Global Citizen school. Dat wil zeggen dat de voorbereiding op een toekomst als wereldburger centraal staat. Het KWC is een TTO-school. Tweetalig onderwijs wordt zowel op het vmbo als op havo en vwo gegeven. Extra sport is mogelijk in alle afdelingen. Aandacht en kansrijk zijn de belangrijkste pijlers van het KWC.
Vanaf schooljaar 2018-2019 biedt het KWC ook Agora-onderwijs aan, waar ieder kind (vmbo, havo, vwo) zijn/haar eigen leerroute op zijn/haar eigen manier en tempo via een coach-gestuurde route volgt.

Solliciteer