Overzicht

Waar zijn we naar op zoek:
Gedreven en positieve professionals met een warm hart voor onze doelgroep. Je ondersteunt de leraar bij het onderwijs en de leerlingbegeleiding, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en de onderwijsvoorbereiding, verzorgt/begeleidt
(individuele) leerlingen en neemt deel aan professionalisering.

Wat ga je doen:
Als ondersteuner draag je bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van leerlingen. De onderwijsondersteuner helpt bij de uitvoering van handelingsplannen
(OPP) voor leerlingen. Je ondersteunt de leraar bij de voorbereiding van het dagelijkse onderwijs. Daarnaast geef je beperkte delen van de instructie en begeleidt (groepjes) leerlingen. Je verricht verzorgende taken bij (individuele) leerlingen. 
Gedreven en positieve professionals met een warm hart voor onze doelgroep. Je ondersteunt de leraar bij het onderwijs en de leerlingbegeleiding, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en de onderwijsvoorbereiding, verzorgt/begeleidt
(individuele) leerlingen en neemt deel aan professionalisering.
 

Wat vragen wij:
Een MBO of HBO opleiding. Ervaring daarentegen is geen must. Veel belangrijker is dat je over de juiste persoonlijkheidskenmerken en motivatie beschikt. Die kunnen we je namelijk niét aanleren. Al het andere wel. Dit gebeurt aan de hand van onze goede interne
coaching en begeleiding. 

Sollicitatieinformatie

Wil je meer informatie en/of gelijk solliciteren?
Meer informatie over onze school en onderwijs kun je vinden op onze website
www.vandetschool.nl
. Voor vragen en extra informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Heleen Stoelinga, directeur van de school (06-29040821) of Jessica van der Vecht (06-36313821). Je motivatiebrief en CV kun je per mail sturen naar
j.vandervecht@orion.nl.

Over Van Detschool

Algemene informatie over Orion
Stichting Orion is het bevoegd gezag van alle scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. De Stichting heeft tot doel hoogwaardig onderwijs en ondersteuning te realiseren voor leerlingen met lichamelijke, verstandelijke of communicatieve belemmeringen, gedragsstoornissen, langdurige zieken en/of psychiatrische problemen. Wij werken aan kansen voor de toekomst van kwetsbare leerlingen die niet in het regulier onderwijs (basis- of voortgezet onderwijs) terecht kunnen.

De Van Detschool is een pedologisch instituutschool (PI-school).
De Van Detschool is een cluster 4 school voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Op onze school zitten veel kinderen met psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld kinderen met autisme, ADHD, of kinderen met sociaal-emotionele problematiek. Op de school zitten bijna 150 leerlingen, waarvan ongeveer 80% een stoornis in het autismespectrum heeft. We werken nauw samen met verschillende aanbieders van jeugdhulpverleners.

Solliciteer