Overzicht

Pleysier College Westerbeek biedt onderwijs en begeleiding aan ongeveer 300 leerlingen van 12 tot 21 jaar. We verzorgen onderwijs op het niveau van mavo, havo en vwo. Ons uitgangspunt is dat het onderwijs aansluit op de onderwijsbehoeftes van de leerling:
iedere jongere moet kunnen bouwen aan zijn eigen toekomst.
Wij geven daarom zoveel mogelijk onderwijs vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen. Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld waarin we onder andere het te bereiken eindniveau en de uitstroombestemming opnemen. Al onze
leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring. Veel leerlingen hebben een autisme spectrum stoornis.
Als onze leerlingen eenmaal zover zijn, helpen wij ze om een vervolgtraject te kiezen. Pleysier College Westerbeek kent in hoofdzaak  uitstroom naar vervolgonderwijs. Door gericht uitstroombeleid streven wij naar een warme aansluiting met het ROC, het HBO en
de Universiteit. 

 
Speciale school zoekt docent 
Binnen onze school ontstaat per  1 augustus 2022 een vacature:

AVO docent  voor onze brugklassen Mavo/Havo/Vwo
voor 0,6 FTE

Het gaat om de vakken rekenen, aardrijkskunde en nieuwsbegrip.
Je hebt hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben en je maakt een bewuste keuze om met deze leerlingen te werken. Uiteraard is het een pré als je ervaring hebt met onze specifieke doelgroep. Naast een heldere motivatie voor de vacature en het
werken met deze doelgroep beschik je over doorzettingsvermogen, kun je tegen een stootje en ben je in staat een professionele relatie aan te gaan met de leerlingen.  Je bent enthousiast en betrokken en je kunt prima zelfstandig en in teamverband werken. Je
weet wat er in een resultaatverantwoordelijke setting van je verwacht wordt.

 

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie over de functies kun je contact opnemen met de directeur de heer M. Groeneweg, of mevrouw A.K. Mollema  (adjunct) 070-315 0050, m.groeneweg@pleysier.nl. 
Sollicitaties graag per mail richten aan m.groeneweg@pleysier.nl
 

Over Pleysier College Westerbeek

Pleysier College Westerbeek biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Alle leerlingen hebben een mavo, havo of vwo-niveau.  Veel leerlingen hebben een vorm van autisme of hebben om andere redenen extra ondersteuning nodig.
Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individu.
 
Op onze veilige en gestructureerde school kunnen leerlingen hun sterke kanten ontdekken en hun didactische en sociale capaciteiten ontwikkelen. We streven ernaar dat de scholieren het dagelijks leven beter gaan begrijpen en gelukkige deelnemers van onze maatschappij worden.
Als onze leerlingen eenmaal zover zijn, helpen wij ze om een adequaat vervolgtraject te kiezen. Pleysier College Westerbeek kent in hoofdzaak de uitstroommogelijkheid richting vervolgonderwijs. Door doelgericht uitstroombeleid streven wij naar een warme aansluiting met het ROC, het HBO of met een Universiteit.
Brugklassen op een andere locatie
Om de toestroom van nieuwe leerlingen goed op te kunnen vangen, beschikt onze school met ingang van schooljaar 2018-2019, over een tweede locatie in Den Haag: Kootwijkstraat 35.
Het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat is specifiek ingericht voor de leerlingen van de brugklassen.

Solliciteer