Overzicht

Op mijn Basisschool Hidaya in Nijmegen hebben we nog een juf of meester nodig voor het vervangen van juf die zwangerschaps- en ouderschapsverlof heeft. Vanaf 1 mei 2023  kunnen we jouw kennis, humor en geduld goed gebruiken! 
 
Bij ons op school leren we rekenen en taal, maar ook over de Islam. Lijkt het je leuk om op zo’n school leerkracht te zijn, stuur ons gerust een brief waarin je aangeeft waarom je bij ons wil werken. Er is plaats voor 3 dagen in de week in kleutergroep 1/2.
Wil je ons eerst beter leren kennen, kijk dan op onze website:
www.hidaya.nl

Basisschool Hidaya is een school op islamitische grondslag en is één van de 9 Simonscholen. Diversiteit is onze kracht. Bij ons mogen kinderen worden wie ze zijn. Wij zijn een groeiende multiculturele school met ± 310 leerlingen, verdeeld over 12 klassen op
2 locaties. Kinderen, ouders en het team voelen zich welkom en zijn met elkaar verbonden. We zijn een “Gezonde School” en gebruiken de methode “Vreedzame School” voor een klimaat waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt.
 

Als je mijn meester of juf wordt, hoop ik:

  • dat je het beste in mij naar boven haalt, met enthousiasme en geduld
  • dat je goed alleen kunt werken, maar ook fijn samenwerkt met onze andere juffen en  meesters
  • dat je op de pabo geleerd hebt hoe je mij het beste kunt helpen
  • dat je me helpt en leert een goede moslim te zijn, ongeacht je zelf moslim bent of niet
  • dat je sociaal bent en flexibel
  • dat je de uitgangspunten van onze school oké vindt
  • dat je je best doet om mij op mijn niveau te begeleiden, zodat ik kan groeien
  • dat je kennis hebt over en ervaring met NT2
  • dat je kennis en ervaring hebt in de Vreedzame School

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie kun je terecht bij onze directeur, meester Ayhan Tonca. Zijn telefoonnummer is 06 – 54 293 670.
Wil je een sollicitatiebrief sturen, doe dat dan vóór 1 maart 2023 (met cv) naar dhr. Ayhan Tonca:
a.tonca@simonscholen.nl.
 

Over Hidaya

Basisschool Hidaya is een Nederlandse basisschool, met een islamitische identiteit. De school maakt deel uit van de SIMON scholen (Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost- Nederland).
De islamitische levenshouding is de grondslag waarop het onderwijs op SIMON scholen gebaseerd is. Wij geven onze kinderen een sterk islamitisch besef mee. Wij willen dat zij zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden en normen begrijpen en die overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan, helpen wij de kinderen te “worden wie ze zijn”. Dit komt onder andere tot uiting in de godsdienstlessen en het gebed. Daarnaast vieren we uiteraard het Ramadanfeest en het Offerfeest op school, samen met onze ouders.

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Door ons onderwijs regelmatig te bespreken en te verbeteren proberen wij hierin perfectie (ihsaan) na te streven. Wij geloven dat ieder kind talent in zich heeft. Het is onze taak uw kind de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. We houden daarbij rekening met de bijzondere behoeften van ieder kind. Als basisschool besteden wij veel tijd aan lezen, rekenen, taalvaardigheid en schrijven. Deze vaardigheden heeft iedereen nodig om in de samenleving goed te kunnen functioneren. Met name het aanleren van de Nederlandse taal krijgt bij ons extra aandacht, omdat veel leerlingen thuis ook een andere taal spreken.
Hierdoor zijn we in 2016 de beste school van Nijmegen geworden. Daar zijn we natuurlijk supertrots op. Drie jaar op rij hebben de leerlingen goed gescoord op de groep 8 eindtoets.
Wij vinden het op school ook belangrijk dat er, naast goede resultaten, een sfeer heerst waarin de kinderen zich veilig en prettig voelen.
De kernwaarden van onze school zijn respect, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen. De methode De Vreedzame School, waar we nu twee jaar mee werken, is een programma om deze kernwaarden voor sociale competentie en democratisch burgerschap aan te leren. Wij zien de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op voor een gesprek of rondleiding. U bent van harte welkom!

Solliciteer