Overzicht

Missie van basisschool Kuna Mondo
Op Kuna Mondo zijn kinderen die net in Nederland komen wonen van harte welkom. Bij ons op school leren de kinderen in ongeveer een jaar spreken, schrijven en lezen in het Nederlands. Ook krijgen ze les in: rekenen, handvaardigheid, muziek en gymnastiek. Er
heerst een positief schoolklimaat zodat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking staan hoog in het vaandel. Een prima voorbereiding op het Nederlandse onderwijs!

EAO Over Grenzen
Voor het onderwijs aan de kinderen uit de Oekraine die op dit moment in de regio Waterland wonen, is EAO Over Grenzen opgericht. Een samenwerking tussen de drie schoolbesturen OPSPOOR, CPOW en de PSG. Voor de zomervakantie hebben we vanuit Kuna Mondo op verschillende
locaties halve dagen onderwijs georganiseerd voor de kinderen tussen 4 en 11 jaar. Dit onderwijs bestaat uit Nederlandse les, Oekraïense les en voor een groot deel van de kinderen is er Engelse les. Het team bestaat uit Nederlandse
leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, Oekraïense leerkrachten en vrijwilligers.

Na de zomervakantie komt er 1 centrale schoollocatie in Purmerend waar het onderwijs voor de Oekraïense kinderen georganiseerd wordt. Het onderwijs wordt vormgegeven als nieuwkomersonderwijs, vanuit de verwachting dat zeker een deel van de kinderen in Nederland
zal blijven wonen.

Voor het onderwijs in de nieuwkomersgroepen van de kinderen uit de Oekraine zijn we nog op zoek naar enthousiaste en betrokken
professionals (0,4 – 1,0 fte voor de verschillende functies), voor met name de onderbouw en de bovenbouw. Ervaring met of opleiding op gebied van NT2 is een pré. Het is belangrijk dat je affiniteit met de doelgroep hebt, en bereid bent je te verdiepen in traumasensitief
onderwijs. De intern begeleider zet de zorg op voor deze groep kinderen, waarbij de wijze waarop de zorg op Kuna Mondo is opgezet het uitgangspunt is.

  • Leerkrachten hebben een lesbevoegdheid (pabo diploma) en de intern begeleider een aanvullende opleiding tot intern begeleider;
  • Leerkrachtondersteuners hebben een diploma tot leerkrachtondersteuner (MBO+ of HBO);
  • Beheersing van de Engelse taal is handig (i.v.m. samenwerking met Oekraïense leerkrachten);
  • Je kunt structuur bieden aan de kinderen;
  • Je bent bereid de uitdaging aan te gaan in een nieuw team gezamenlijk het onderwijs voor de Oekraiense kinderen op te zetten en uit te voeren;
  • Je bent flexibel, niet bang om buiten bestaande kaders te denken en kunt goed werken in teamverband.

Sollicitatieinformatie

Praktische informatie en procedure
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur, Moniek Sanders via 0299-474713 of stuur direct je brief en cv naar
m.sanders@cpow.nl. 

Over Kuna Mondo

Kinderen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, zijn nauwelijks of nooit in Nederland naar school gegaan en kunnen niet meteen op een basisschool beginnen in een klas met leerlingen van hun eigen leeftijd. Daarom gaan zij één schooljaar (met een maximum van 2 jaar) naar Kuna Mondo. Zij krijgen in dat schooljaar intensieve begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal. Zij leren Nederlands spreken, lezen en schrijven. Ook wordt er aandacht besteed aan kennismaking met de Nederlandse cultuur en de school- en leefomgeving. Na een jaar op Kuna Mondo  gaan de kinderen naar de basisschool bij hen in de buurt.

Solliciteer