Overzicht

Wat houdt de functie in?

Voor het bestuursbureau van de RVKO zijn wij op zoek naar een

Beleidsadviseur Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) (0,4 – 0,6 fte)

Het bestuursbureau ondersteunt, faciliteert, informeert, begeleidt en geeft advies aan 67 basisscholen, 21 peuterspeelzalen, het management en het college van bestuur. De beleidsadviseur Informatiebeveiliging en Privacy organiseert en borgt – als lid van het
team IBP – continu het voldoen aan de wet- en regelgeving ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy.
Als beleidsadviseur IBP be je (gemandateerd) inhoudelijk verantwoordelijk voor het borgen van informatiebeveiligings- en privacy maatregelen binnen de stichting. Je werkt voornamelijk op strategisch en tactisch niveau: je hebt een sturende rol en stuurt mensen
aan op uitvoerend niveau. Je richt je op het ontwikkelen van beleid, het inrichten, verbeteren en beheren van IBP binnen de processen en advisering van de organisatie. Dit doe je risico gebaseerd en middels een jaarplan, waarover je adviseert en rapporteert
aan de eindverantwoordelijke (het College van Bestuur). Je zet beleidslijnen uit en werkt dit in samenwerking met het team IBP en de diverse afdelingen uit naar specifieke procedures en werkinstructies. Je controleert de stichting proactief op de hieruit volgende
genomen IBP-maatregelen. Ook is de coördinatie van beveiligingsincidenten bij jou in goede handen. 

de RVKO
De Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is één van de grootste schoolbesturen voor primair onderwijs in Nederland. Onder de RVKO ressorteren 67 scholen en 20 peuterspeelzalen in en rond Rotterdam. Binnen de stichting zetten zo’n 2.180 collega’s
zich in voor de ontwikkeling van ruim 20.000 kinderen. Deze professionals bepalen voor een belangrijk deel het succes van de organisatie. Hun professionele en persoonlijke groei, vitaliteit en verbondenheid met elkaar en de organisatie zijn voorwaarden voor
werkgeluk en essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen. 
 
De dagelijkste leiding van de RVKO ligt bij het college van bestuur. Het college van bestuur en de scholen worden geadviseerd en ondersteund een professionele staforganisatie en drie bovenschoolse directeuren. De staforganisatie kent de volgende afdelingen:
Onderwijs & Identiteit, HR, Financiën, ICT en Facilitaire zaken. Iedere stafafdeling wordt aangestuurd door een stafmanager.
 
Meer informatie kun je vinden op www.rvko.nl
Benieuwd naar de RVKO in beeld? Via deze link vind je inspirerende filmpjes!

Hoe ziet jouw profiel eruit?

 • Je onderschrijft de missie en visie van de RVKO en draagt deze uit.
 • Je hebt affiniteit met het onderwijs.
 • Je beschikt over HBO- of WO-werk- en denkniveau en hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt aantoonbare actuele kennis van informatiebeveiliging, risicoanalysemethoden en de wet- en regelgeving op het gebied van de AVG (CIPP/E is een pre).
 • Je bent bekend met de gangbare normenkaders in het onderwijs, zoals ROSA of ISO27001 (Informatiebeveiliging) of je bent bereid deze kennis op te doen.
 • Je hebt affiniteit met onderwerpen binnen de informatiebeveiliging. Denk aan beleidsontwikkeling, risicomethoden, incidentmanagement en bewustwordingsactiviteiten.
 • Je bent bekend met het ontwikkelen van beleidsstukken op het bgebied van IBP.
 • Je kunt sturing geven aan het borgen van informatiebeveiligings- en privacy maatregelen binnen de organisatie.
 • Je signaleert knelpunten rondom informatiebeveiliging en rapporteert hierover naar het College van Bestuur.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Jouw communicatievaardigheden zijn uitstekend (in woord en geschrift).
 • Je hebt kennis van en ervaring met het schrijven van jaarplannen en het uitvoeren van controlewerkzaamheden.
 • Je kunt goed goed aansturen op uitvoerend niveau en kunt goed samenwerken met vertegenwoordigers van verschillende disciplines op verschillende niveaus.
 • Je zoekt de verbinding op met je collega’s en werkt oplossingsgericht.
 • Je kijkt kritisch naar je eigen handelen, bent hier transparant over en je wil jezelf graag blijven ontwikkelen.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid, die weloverwogen en overtuigend advies kan overbrengen én verdedigen.
 • daarnaast vinden we het belangrijk dat je beschikt over de volgende competenties: probleemanalyse, oordeelsvorming, flexibiliteit, consequent handelen.

Sollicitatieinformatie

Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met Martin Bouwman op telefoonnummer 010-4537500. 

Solliciteren kan via www.werkenbijdervko.nl

 
 

Over RVKO

De Rotterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 145 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de stichting ressorteren 66 scholen voor primair onderwijs, waar bijna 20.000 kinderen en 1900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen. De RVKO is een stichting die gekenmerkt wordt door openheid. De drempels zijn laag. Het geheel van 66 scholen biedt voldoende mogelijkheid om desgewenst van school te veranderen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ons streven is: de juiste leerkracht op de juiste plaats. Personeelsleden met ambities krijgen alle kansen en mogelijkheden. Er is een groot budget voor bij- en nascholing. De RVKO voert een specifiek beoordelingsbeleid voor nieuwe leerkrachten, dat optimale kansen biedt op een vaste aanstelling.

Solliciteer