Overzicht

Onze school
Bij SO De Alk staan we voor de leerlingen en hun talenten. Onze leerlingen hebben veelal ondersteuning nodig bij een complexe problematiek, veelal in autistisch spectrum. Kinderen ervaren meer kwaliteit van leven als ze hun talenten ten volste kunnen benutten.
Daarom helpt en ondersteunt Heliomare bij het overwinnen van leerobstakels en het vrijmaken van de weg naar optimale ontplooiing van talenten. Wij ondersteunen eentalige en meertalige kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Samen met de leerkracht, het
kind en zijn/haar omgeving gaan we op zoek naar oplossingen voor de hulpvraag.

Over Heliomare
Heliomare is een veelzijdige, veranderende organisatie die volwassenen en kinderen ondersteunt op de gebieden arbeidsintegratie, revalidatie, onderwijs, bewegen en sport. Wij zorgen ervoor dat een levenswending geen einde betekent, maar een nieuw begin. Hierbij
gaan we altijd uit van wat de cliënt zelf kan en wil. Samen zorgen we voor nieuw perspectief!  De organisatie telt ruim 1100 medewerkers en heeft meerdere locaties, verspreid over met name Noord-Holland.

Waar zorg jij voor?
Als logopedist van Heliomare SO De Alk kom je terecht in een onderwijsomgeving. Uitdagend, leerzaam en heel erg leuk! Zowel jij als de kinderen die je behandelt kunnen naar hartenlust groeien en zich ontplooien, door het volgen van diverse cursussen of opleidingen.
Je kunt hierbij je eigen tijd indelen, binnen kaders. Je bent baas over je eigen agenda, in een klein logopedistenteam binnen de school. Naast behandelingen op school, maak je afspraken met ouders en leerkrachten. Je zorgt voor verslaglegging en voert tussentijdse
evaluaties uit. Er zijn voor jou volop mogelijkheden om je als logopedist verder te ontwikkelen binnen onze organisatie. Je wordt omringd door betrokken collega’s en je kunt je creativiteit inzetten bij het opstellen van een doelgericht ondersteuningsplan.

Wie ben jij?

  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding logopedie;
  • Onze kernwaarden herken je: Veilig, Samen, Bouwen;
  • Je hebt passie voor je vak én voor kinderen;
  • Je levert maatwerk volgens de meest recente methoden, standaarden en richtlijnen om de uiteenlopende hulpvragen van kinderen en hun ouders optimaal te beantwoorden;
  • Je bent leergierig en je wil je graag verder ontwikkelen.

Sollicitatieinformatie

Solliciteer!
Eerst nog inhoudelijke vragen? Neem gerust contact op met Ted Kooter via 0630241464. Hij vertelt je graag meer!
Je schriftelijke reactie (sollicitatiebrief + curriculum vitae) kun je indienen voor 6 december via de site van Meesterbaan.
 

Over Heliomare De Alk

Stichting Heliomare Onderwijs
De Stichting Heliomare Onderwijs is onderdeel van Heliomare. Heliomare ondersteunt mensen
met een lichamelijke of meervoudige beperking, chronische ziekte, een autismespectrumstoornis
of niet-aangeboren hersenletsel, zodat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk hun leven
vorm kunnen geven. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen die ondersteuning op het gebied
van onderwijs, arbeidsintegratie, revalidatie en sport. Onder de stichting vallen 3 openbare
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs op 4 locaties in de regio Noord-Holland. De scholen
vormen één organisatie.

Heliomare De Alk

Een veilig schoolklimaat is de basis voor het optimaal benutten van talenten. Het klimaat op onze scholen is zowel respectvol, stimulerend als uitdagend. Onze leerlingen worden positief benaderd en uitgedaagd te leren en zich te ontwikkelen. Zij weten dat ze, indien nodig, extra tijd, extra of herhaalde instructie krijgen en op eigen tempo kunnen werken. De wensen en behoeften van leerlingen staan centraal in ons onderwijs. Het eigenaarschap van de leerling en zijn ouders zijn uitgangspunt. De leerling en zijn ouders worden ondersteund om realistische doelen te stellen. Op basis van het ontwikkelingsperspectief leren de leerling en zijn ouders hierop te reflecteren. Hierbij is het van belang om met elkaar te bepalen wat de leerling nodig heeft en hoe de professionals hieraan tegemoet kunnen komen.
 

Solliciteer