Overzicht

Voor het onderwijsteam op onze locatie in Rijswijk zijn wij op zoek naar een:

Docent biologie (0,55 fte)
vanaf 1 maart 2023, met uitzicht op een vaste aanstelling

Wat ga je doen?
Je verzorgt de lessen biologie in de onder- en bovenbouw in het vmbo en het havo/vwo. Je werkt samen met collega’s van het onderwijsteam en het supportteam. Je draagt bij aan nieuwe onderwijsontwikkelingen binnen de GSR.

Wat wij vragen:

  • Je hebt een tweedegraads bevoegdheid in biologie (of bent studerend hiervoor);
  • Je wordt enthousiast van werken met jongeren;
  • Je bent zowel didactisch en pedagogisch competent;
  • Je bent bereid om te reflecteren op je eigen handelen en je daardoor verder te ontwikkelen in je rol als docent;
  • Je laat je inspireren door Gods Woord en geeft zo invulling aan je rol als identiteitsdrager op de school. Je kunt het identiteitsdocument van de GSR ondertekenen.

Wie we zijn:
GSR is een school voor en door christenen waar leerlingen voortgezet onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past. Als schoolgemeenschap delen we het geloof in God de Vader, zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. We leren en leven bij een open Bijbel.
Mensen zijn geschapen naar Gods beeld en geroepen om Jezus na te volgen. Vanuit die overtuiging helpen we leerlingen om kennis op te doen, vaardigheden te ontwikkelen, talenten te ontplooien en oog te krijgen voor de wereld om ons heen. Zo vormen we een brug
naar een vervolgopleiding én een toekomstige plek in de samenleving. Een positie waar ze van betekenis zijn voor de maatschappij.

Sollicitatieinformatie

Interesse?  
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, stuur dan je CV en motivatiebrief naar sollicitatie@gsr.nl ter attentie van dhr. M.J. de Vries, bestuurder. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: dhr. M. Hamelink (hmm@gsr.nl). Een
persoonlijkheidsvragenlijst en VOG maakt deel uit van de procedure. 

Over GSR- inspirerend onderwijs voor en door christenen

De GSR is een school voor voortgezet onderwijs voor en door christenen.
Identiteit en kwalitatief goed onderwijs zijn onze twee belangrijkste pijlers.
Vanuit onze kernwaarden nieuwsgierigheid, geloof delen, resultaat en liefde bieden we onderwijs en vorming om jongeren voor te bereiden op hun plaats als christen in de samenleving. Het onderwijs van de GSR is er op gericht om leerlingen hun door God gegeven gaven en talenten te laten ontwikkelen. Kwaliteitsverbetering is daarom een continu proces.

We hebben twee vestigingen. In Rotterdam (ca. 1.150 leerlingen) bieden we VMBO (vanaf BBL), HAVO en VWO (met Gymnasium). In Rijswijk (ca. 160 leerlingen) bieden we VMBO (TL) en de onderbouw HAVO en VWO. Leerlingen kunnen daarna doorstromen naar de bovenbouw van HAVO/VWO op de vestiging Rotterdam.

Met ingang van schooljaar 2019/2020 hebben wij flexonderwijs. Dat houdt in dat er kernlessen zijn van 80 minuten en flexlessen van 40 minuten. Tijdens de kernlessen krijgen leerlingen alle lesstof aangereikt die nodig is voor het vak. De flexlessen kunnen voor verschillende doelen worden aangewend: bijvoorbeeld mentorles, extra ondersteuning, gelegenheid om aan opdrachten te werken, etc.  

Solliciteer