Overzicht

Waar kom je te werken?

Het Ilex College biedt onderwijs aan ongeveer 110 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (PRO-BB-KB-TL-MBO1). De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychiatrische stoornissen. Veel van onze leerlingen hebben problemen met het
herkennen en benoemen van hun gevoelens. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen op een goede manier met elkaar en met andere mensen omgaan, besteden wij hier veel aandacht aan. Alle medewerkers helpen de leerlingen bij het herkennen en benoemen
van gevoelens, het oplossen van problemen en het beheersen van impulsief gedrag.
Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, niveau, sociaal-emotionele ontwikkeling en de aard van de stoornis. Er zitten maximaal 12 leerlingen in een klas. Wij streven er naar om leerlingen uit te laten stromen naar het regulier voortgezet
onderwijs, het MBO of een goede plek op de arbeidsmarkt.
Wij proberen elke dag met elkaar te werken aan verbetering van ons handelen. Wij werken aan onze executieve functies en met positive behavior support (PBS). Met PBS werken wij stapje voor stapje aan het ontwikkelen van een gezamenlijke houding in de aanpak
van gedrag wat de leerontwikkeling van onze leerlingen belemmerd. “Jezelf veilig voelen, plezier hebben en verantwoordelijkheid nemen” is waar het Ilex College voor staat. 
 

Jouw verantwoordelijkheden

Als AVO docent help je leerlingen om hun gevoelens te herkennen en te benoemen, om problemen op te lossen en om impulsief gedrag te beheersen. Dit alles in samenspraak met hun ouders en de gedragswetenschappelijke staf. Samen creëren jullie een pedagogisch
klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Jouw lessen zullen vooral gericht zijn op didactische en praktische vaardigheden én op vaardigheden die gerelateerd zijn aan arbeid. Het Ilex College bereidt de leerling (praktisch) voor op een zo goed mogelijke toekomst in de maatschappij; waarbij de individuele
capaciteiten van de leerling uitgangspunt zijn. Op pedagogisch en didactisch gebied wordt planmatig en cyclisch gewerkt op het niveau van onderwijs, groep en het individu.
 
Meer over jou

Ben jij innovatief en durf je out of the box te denken? Dan is deze functie op je lijf geschreven! Verder ben jij..

  • In het bezit van een afgeronde PABO opleiding of tweedegraads onderwijsbevoegdheid;
  • Leerbaar en bereid én in staat om te reflecteren op je eigen gedrag en handelen;
  • Bewust dat deze leerlingen meer nodig hebben dan enkel lesstof;
  • Bereid om samen met jouw collega’s een productieve werkrelatie op te bouwen, zodat jullie leerlingen kunnen floreren.

    Wat vragen wij van jou

  • Je bent bevoegd leraar en in het bezit van een een PABO of 2e graads diploma;
  • Je bent vaardig in het afstemmen van pedagogische en didactische behoeften van de leerling;
  • Je bent in staat creatief mee te denken in mogelijkheden;
  • De standplaats is Schiedam in een prettige werkomgeving.

Sollicitatieinformatie

Wil je meer informatie?

Dan kun je contact opnemen met Margareth Dalmeijer (schooldirecteur) via het telefoonnummer: 0624742444
 
Solliciteren?

Spreekt deze boeiende functie AVO docent je aan en voldoe je aan de gestelde criteria, dan zien we heel graag jouw sollicitatie tegemoet! Je kunt direct reageren via deze link: https://www.werkenbijyulius.nl/vacaturebeschrijving/avo-docent

Over Ilex College

Het Ilex College biedt onderwijs aan ongeveer 100 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op niveau AGL-BB-KB-TL. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychiatrische stoornissen, gedragsproblematiek of een combinatie van beide. Veel van onze leerlingen hebben problemen met het herkennen en benoemen van hun gevoelens. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen op een goede manier met elkaar en met andere mensen omgaan, besteden we hier veel aandacht aan. Alle medewerkers helpen de leerlingen bij het herkennen en benoemen van gevoelens, het oplossen van problemen en het beheersen van impulsief gedrag. 

Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, niveau, sociaal-emotionele ontwikkeling en de aard van de stoornis. Hierdoor zijn de klassen anders samengesteld dan op scholen voor regulier onderwijs. Wij streven naar een uitstroom van leerlingen naar regulier voortgezet onderwijs, het MBO of een goede plek op de arbeidsmarkt.

Wij proberen elke dag met elkaar te werken aan verbetering van ons handelen. Via de invoering van het Positive Behavior Support (PBS) werken we aan het ontwikkelen van een gezamenlijke houding in de aanpak van het pareren van gedrag wat de leerontwikkeling van onze leerlingen belemmert. Onze locatie kernwaarden zijn, verantwoordelijkheid, veiligheid en plezier. 

Solliciteer