Overzicht

Voor een of meer van onze locaties in Nijmegen zoeken wij een (of meerdere) leerkracht(en) die met grote betrokkenheid het best passend onderwijs willen geven. Onze scholen zijn er voor speciaal onderwijs, speciaal voor kinderen van 4 -12 jaar met ontwikkeling-
of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Scholen met speciale aandacht voor ASS, druk gedrag of kinderen die weigeren naar school te gaan. Speciaal onderwijs, zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is.

Wat neem je mee?

  • Enthousiasme omdat je het als een uitdaging ziet om onze leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling;
  • Een onderzoekende, positieve en initiatiefrijke houding;
  • Een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs en bij voorkeur het diploma ‘speciaal onderwijs’ (Master SEN of vergelijkbaar);
  • Het liefst ervaring binnen het (primair) speciaal onderwijs en affiniteit met de genoemde doelgroep;
  • Zelfreflecterend vermogen;
  • Flexibiliteit;
  • Kennis van didactische leerlijnen;
  • Relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor.

Sollicitatieinformatie

Hebben we jou nieuwsgierig gemaakt? Dan ontvangen we jouw CV en korte motivatie graag vóór 17 oktober a.s.
via onze website.

Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature, neem dan contact op met Nardi Miggiels, locatieleider (tel.: 06- 82 83 18 67). Zij beantwoordt graag je vragen.

Over Onderwijs entrea lindenhout, locatie De Tapir

Onderwijs entrealindenhout is een onderdeel van entrealindenhout en is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan kinderen met een complexe ontwikkelingsproblematiek in de basisschoolleeftijd. De vastgelopen ontwikkeling wordt weer op gang gebracht en het zelfvertrouwen van de leerlingen hersteld. Doordat leerlingen hun autonomie vergroten, kunnen ze optimaal tot hun recht komen binnen de maatschappij. Van belang is om opbrengstgericht onderwijs aan alle leerlingen te bieden, waarbij het schoolaanbod gebaseerd is op de individuele ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. De doelen die gesteld worden zijn ambitieus én realistisch. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de leerling en de ouders, gericht op de toekomst van de leerling. We willen in elke leerling het beste naar boven halen. We zoeken samen met onze partners in de regio naar oplossingen voor leerlingen die regulier onderwijs volgen en daarbij extra ondersteuning nodig hebben. We sluiten met ons aanbod aan bij de werkwijze en vraag van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, waarbij we werken volgens de hoofdlijnen preventief, curatief en nazorg.
 

Solliciteer