Overzicht

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen (hierna het Samenwerkingsverband) is een vereniging die verantwoordelijk is voor een samenhangend aanbod van onderwijsvoorzieningen in Amsterdam, en wel zo dat leerlingen een zo passend mogelijk
aanbod van onderwijsondersteuning krijgen. Ook is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen die nodig zijn om het bovenstaande te realiseren. Alle 25 schoolbesturen, met meer dan 80 scholen voor voortgezet en voortgezet
speciaal onderwijs in de regio Amsterdam en Diemen, zijn lid van het Samenwerkingsverband. 
 
De directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen is eindverantwoordelijk en draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van het Samenwerkingsverband. De Algemene Ledenvergadering van het Samenwerkingsverband, bestaande
uit vertegenwoordigers van de aangesloten scholen, fungeert als toezichthouder.  
 
De directeur-bestuurder wordt ondersteund door een staf bestaande uit beleidsmedewerkers, businesscontrollers, projectmedewerkers en officemedewerkers. 
 In het werkveld zijn voorts onderwijsadviseurs en leden van de Toelatingsadviescommissie actief.  
 
Wij zijn op zoek naar een
 
Directiesercretaresse
met HR-taken
0,8 – 1,0 fte = 32 -40 uur per week

Functie-inhoud:
De directiesecretaresse is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directeur-bestuurder door de uitvoering van organisatorisch-secretariële en administratieve taken waar onder het houden van overzicht, het beheer van het uitgebreide en complexe netwerk,
nemen van verantwoordelijkheid, in staat zijn om de grote lijnen uit te zetten en te bewaken, met oog voor details en een grote nauwkeurigheid. 
 
Werkzaamheden:
1.     Secretariële werkzaamheden 
–        initieert, prioriteert, plant en beheert afspraken en overig complex agendabeheer van de directeur-bestuurder, attendeert waar nodig op nakoming van afspraken of mogelijke problemen in de planning, houdt daarbij de belangen ten aanzien van de haalbaarheid
voor de directeur-bestuurder in het oog
–        verzorgt zelfstandig brieven en overige schriftelijke communicatie
–        verricht ondersteunende werkzaamheden in de uitwerking van beleidsstukken
–        controleert en corrigeert teksten op correcte spelling, onduidelijkheden, inhoud en grammaticale formulering; 
–        archiveert correspondentie en documenten op de juiste wijze (digitaal)
–        voert in overleg diverse ondersteunende werkzaamheden uit voor de directeur-bestuurder, waaronder het zelfstandig beheer van de email, zowel inkomend als uitgaand, signaleert acties, voert deze zelfstandig uit, beantwoordt email. 
 
2.     Vergaderingen/bijeenkomsten  
–        organiseert diverse overleggen, onderhoudt regionale en landelijke netwerken met o.a. sectorraad, regio, VO-raad en Inspectie
–        coördineert en organiseert (mede) bijeenkomsten.  
 
3.     Overige werkzaamheden  
–        ondersteunt de directeur-bestuurder waar het maar kan, van klein naar groot; 
–        voorziet knelpunten, gebeurtenissen en attendeert de directeur-bestuurder daarop; 
–        ondersteunt directeur-bestuurder bij administratieve HR-procedures, waaronder in- en uitdiensttredingen,  ziek- en herstelmeldingen, werk wat daaruit voortkomt;
–        signaleert belangrijke persoonlijke gebeurtenissen bij collega’s uit het netwerk (afscheid, ziekte, overlijden) en verzorgt de attenties die daarbij horen; 
–        is eerste aanspreekpunt en ontvangt gasten (indien nodig vervanging bij telefoon);  
–        onderhoudt contacten met de beheerder van het gebouw, de schoonmaakdienst en zorgt ervoor dat het kantoor er verzorgd uit ziet.  

 

 
Kennis en vaardigheden:  
–        HBO werk- en denkniveau en minimaal vakgericht MBO diploma directie/directiesecretaresse.
–        theoretische en praktische kennis en vakdeskundigheid op werkterrein en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
–        inzicht in de taak, organisatie, organisatorische en functionele verhoudingen en werkwijze van het Samenwerkingsverband, de aangesloten scholen en ketenpartners
–        communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
–        vaardigheden op het gebied van kantoorautomatisering en talent om nieuwe digitale ontwikkelingen snel eigen te maken
–        inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
–        vaardigheden in tot stand brengen van een resultaat (product/advies)
–        vaardigheid in het bewaken van processen
–        vaardigheid in het leveren van managementinformatie
 

Sollicitatieinformatie

Over Samenwerkingsverband vo amsterdam-diemen

Het Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband is een vereniging die verantwoordelijk is voor een samenhangend aanbod van onderwijsvoorzieningen in Amsterdam, en wel zo dat leerlingen een zo goed mogelijk aanbod van onderwijs en ondersteuning krijgen. Ook is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen die nodig zijn om het bovenstaande te realiseren. Alle 25 schoolbesturen, met meer dan 80 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Amsterdam en Diemen, zijn lid van het Samenwerkingsverband. Meer informatie over het Samenwerkingsverband vind je op onze website  www.swvadam.nl.

Solliciteer