Overzicht

Onze school en onze visie
Op IKC De Meerpaal willen we het beste uit kinderen halen op elk gebied. Taal, lezen en rekenen blijft daarbij de basis. Onze leerlingen weten wat ze kunnen, wat ze willen bereiken en wat ze moeten doen om daar te komen. De leerkrachten begeleiden ze en stimuleren
ze in hun ontwikkeling. We leren kinderen: zelfstandig werken, samenwerken en doelen stellen. Bij alles wat we doen gaan we respectvol met elkaar om en zorgen we samen voor een veilige omgeving.  

School in ontwikkeling
IKC De Meerpaal is een school in ontwikkeling. De wijk waarin de school staat is aan het veranderen. Dit betekent dat er nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen zijn waar de school op in kan spelen. Het team denkt dan ook na over wat dit betekent voor ons onderwijs
en de samenwerking met de andere IKC-partners. Zo zijn we dit schooljaar gestart met groepsdoorbrekend rekenen op maat. Stap voor stap bouwen we verder met onze ontwikkelteams. Wil je meebouwen? Dan nodigen we je van harte uit om hierover met ons in gesprek
te gaan. 

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Dan kun je contact opnemen met GeertJan Nelson, 06-54956501, of een bericht sturen naar g.nelson@opoz.nl.

Over IKC De Meerpaal

IKC De Meeplaal maakt onderdeel uit van Stichting OPOZ. Een bruisende en vooruitstrevende organisatie waarbinnen volop oog is voor talent en ruimte voor ontwikkeling.

Werken bij OPOZ betekent samen in ontwikkeling zijn. Wij investeren in het welzijn en de groei van onze onderwijsprofessionals. Zo kunnen zij op inspirerende en lerende wijze hun vak uitoefenen. Iedere dag een beetje beter. 

Solliciteer