Overzicht

Het Minkema College is volop in ontwikkeling. Onlangs is de stap gemaakt dat diverse OOP-teams van de twee locaties zijn ondergebracht bij bedrijfsvoering.
Het uitgangspunt hierbij is dat de OOP-medewerkers van de twee locaties meer samenwerken en dat de aansluiting tussen het primaire proces en het ondersteunende proces verder wordt vormgegeven en geborgd. Ook willen we medewerkers de aandacht geven die zij verdienen
zodat individuele medewerkers en teams zich optimaal kunnen (blijven) ontwikkelen.

De wens is de onderlinge samenwerking van alle collega’s van bedrijfsvoering verder te professionaliseren zodat wij het onderwijs zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen en wij elkaar weten te vinden wanneer nodig.

Wij zoeken een verbindende leidinggevende die met de teams, die direct ondersteuning bieden aan het onderwijs, aan de slag gaat om de ondersteuning verder te optimaliseren. De medewerkers van de betreffende teams verdienen de aandacht en ondersteuning om zichzelf
en als team verder te ontplooien.
De teams waar je leiding aan geeft zijn: de afdelingsassistenten, de leerlingadministratie, Mediatheek (OLC), (Technisch) onderwijs ondersteuning en het roosterteam.
De werkzaamheden van jouw teams zijn gericht op het zo optimaal mogelijk ondersteunen van het onderwijs. Jouw rol is het organiseren van deze ondersteuning en het omgaan met verschillende belangen. Hierbij zijn een hoge mate van servicegerichtheid en organisatiesensitiviteit
van belang.
Dit ga je doen:

 • Je zorgt ervoor dat er (meer) synergie ontstaat in de OOP-werkzaamheden tussen de beide locaties van het Minkema College waarbij de kwaliteit van de dienstverlening aan het primaire proces het belangrijkste uitgangspunt is;
 • Je geeft leiding aan verschillende teams van professionals die bekend zijn met alle processen binnen het Minkema College;
 • Je werkt samen met de collega-adviseurs, afdelingsleiders en jouw team om de visie van het onderwijs te vertalen naar activiteiten van de teams;
 • Je zet met de teams professionaliseringsplannen op (gericht op persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling in de ondersteuning die de teams kunnen bieden);
 • Vanuit jouw rol binnen de organisatie zal je als projectleider diverse ontwikkelingen (mede) vormgeven;
 • Als adviseur OO ben je verantwoordelijk voor de samenwerking van jouw teams met andere teams van de bedrijfsvoering ter ondersteuning aan het onderwijs.

Herken jij jezelf in onderstaande punten?

 • Je bent een coachende leidinggevende die goed luistert;
 • Je hebt ervaring in het onderwijs en/of affiniteit met ondersteunende processen;
 • Je bent organisatiesensitief;
 • Je bent doortastend en zoekt in alles wat je doet verbinding;
 • Je bent schriftelijk en mondeling communicatief sterk;
 • Je bent toegankelijk, geduldig en makkelijk aanspreekbaar;
 • Je bent creatief en denkt in oplossingen;
 • Je hebt humor en kunt relativeren.

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.
Jouw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 27 november 2022 via de solliciteer knop op

de pagina van de Roo
 . Hier kun je de gevraagde documenten uploaden.
 

Over Minkema College

Het Minkema College is een openbare school in Woerden met twee locaties. We bieden de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, mavo/havo, havo, atheneum en gymnasium. Daarnaast hebben wij het predicaat Technasium. De locaties hebben elk een eigen karakter, werken zoveel mogelijk samen en maken gebruik van elkaars expertise. Op het Minkema College zitten ruim 2.500 leerlingen en werken zo'n 270 medewerkers. Onze school is een ontmoetingsplek voor leerlingen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Op onze school leren wij van en met elkaar.
  
Als medewerkers van het Minkema College hebben wij oog voor de talenten, prestaties en het welbevinden van onze leerlingen. Alles wat wij doen is erop gericht om hen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun ontwikkeling. Om dat waar te kunnen maken, moeten wij zelf ook in ontwikkeling blijven. Daarom zijn wij een lerende organisatie met een professionele cultuur. Wij verantwoorden ons naar elkaar en naar onze omgeving.  

Het Minkema College heeft met het strategisch beleidsplan 'Bagage voor het leven' een koers voor de komende jaren bepaald. We hebben met elkaar de volgende kernwaarden omarmd:

Verbindend         
We zijn altijd op zoek naar de dialoog en hebben oog en oor voor het standpunt van de ander. We gebruiken feedback om het beste uit onszelf te halen.

Inspirerend
We zien de individuele ontwikkelmogelijkheden van alle leerlingen en medewerkers en creëren een omgeving waar zij zich kunnen blijven ontplooien.

Verantwoordelijk 
Iedereen is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en de school is van ons allemaal. We verwachten dat leerlingen en medewerkers zich, als lerend individu en als onderdeel van onze schoolgemeenschap, actief en betrokken opstellen.
 

Solliciteer