Overzicht

De Gideonschool wordt je stamschool. Dagen zijn in overleg. We zoeken het liefst iemand die in alle groepen van het basisonderwijs kan werken. 
Als bestuur zijn we aangesloten bij Invalpool Het Groene Hart. Hiervoor zijn we op zoek naar een flexibele leerkracht met eigen vervoer en een onderwijsbevoegdheid.
Wij bieden:
✓ Afwisseling en flexibiliteit
✓ Mogelijkheid voor nascholing
✓ Goede begeleiding

✓ Uren in overleg Ben je • Christen? • Bereid? • Bekwaam? Wil je meer weten over wat we te bieden hebben, naast fijne begeleiding en enthousiaste collega’s? Neem dan contact op met Charlotte van der Sterre (06-28079613) of Gertrude van Rijn (0180-316275). Sollicitatie
graag naar: c.sterre@pcponwk.nl

Sollicitatieinformatie

Wil je meer weten over wat we te bieden hebben, naast fijne begeleiding en enthousiaste collega’s? Neem dan contact op met Charlotte van der Sterre (06-28079613) of Gertrude van Rijn (0180-316275). Sollicitatie graag naar: c.sterre@pcponwk.nl

Over Gideonschool

De Gideonschool is een open Protestants-Christelijke school en heeft als motto: ‘Gideon wijst de weg’. Alle kinderen van ouders die kunnen instemmen met de grondslag en doelstelling van de schoolvereniging zijn welkom. Het doel van het onderwijs binnen de school is kinderen zich te laten ontwikkelen naar hun mogelijkheden en is daarbij gericht op levensbeschouwelijke vorming (‘Gideon wijst de weg naar God’), het ontwikkelen van de persoonlijkheid (persoonlijke ontplooiing) en het ontwikkelen van de basisvaardigheden (kennis en vaardigheden).

Op onze school wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem. Voor kinderen met speciale leerbehoeften wordt de leerstof (of de wijze van aanbieden/inoefenen van leerstof), indien nodig, aangepast.
Kernzinnen
1. De Gideonschool is een protestants christelijke school waar wordt gestreefd naar een respectvolle omgang met elkaar en met de schepping.
2. De sfeer op school is te typeren als zeer goed: een veilig en positief leerklimaat.
3. De school beschikt over een uitstekende zorgstructuur waarbinnen de sociale en cognitieve ontwikkeling, zowel op individueel als op groepsniveau, wordt gevolgd. Hierbij worden de principes van het handelingsgericht werken gehanteerd en staan de zogenaamde ‘opbrengsten’ centraal.
4. De school is gericht op het ontwikkelen van de zelfstandigheid (passend bij het GIP-model) en de samenwerking tussen leerlingen.
5. De school is voortdurend gericht op vernieuwing van haar onderwijs. Te denken valt aan (Vroeg)Engels, hoog- en meerbegaafdheid, ICT

Solliciteer