Overzicht

Het OPDC: voor sommige kinderen heeft de reguliere vo-school niet altijd voldoende tijd en expertise om passende ondersteuning te geven. De school kan er dan voor kiezen om het kind tijdelijk bij de Eenheid Zorg te plaatsen waar het kind
zodanige ondersteuning krijgt, dat het daarna succesvol de schoolloopbaan kan vervolgen.

Het programma: binnen het onderwijs- en ondersteuningsprogramma zijn de leerlingen bezig zijn met de verschillende theorievakken en is aandacht voor de sociale ontwikkeling en talenten. Individuele en groepstrainingen, sport en spel, zijn belangrijke
onderdelen. De gemiddelde verblijfsduur is 13 weken.

Je geeft les aan leerlingen variërend van pro- tot vwo-niveau, hebt gesprekken met ouders, scholen en instanties, overlegt met jeugdhulpverleners, schrijft verslagen en bent betrokken bij gedragstrainingen. De groep waar je les aan geeft bestaat uit 10 tot
12 leerlingen.

Voor meer informatie:Eenheid Zorg|Eenheid Zorg 

Wat ga je doen?

 • Je organiseert het onderwijsprogramma voor kleine groepen van maximaal 12 leerlingen.
 • Je bent mentor van een groep leerlingen en begeleidt hen in hun ontwikkeling en hebt aandacht voor de sociale ontwikkeling en talenten van kinderen
 • Naast de lesgevende taken heb je gesprekken met ouders, scholen en werk je samen met je collega hulpverleners.

Wat wij vragen:

 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden;
 • Pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch competent zijn;
 • Beschikken over organisatorische vaardigheden;
 • Vaardigheid in de omgang met een diversiteit aan leerlingen en je kunnen inleven in de context van de leerling;
 • Motiverende vaardigheden

 
Wat mag je van ons verwachten?

 • Binnen Eenheid zorg werken we vanuit een heldere visie. We gaan altijd de dialoog aan met elkaar en zien leerlingen en hun omgeving als gelijkwaardige partners.
 • Werken in een inspirerende, uitdagende omgeving waarin je echt gezien wordt.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een levensfase keuzebudget en een professionaliseringbudget conform CAO-VO.

Sollicitatieinformatie

Heb je nog vragen over deze vacature, neem dan gerust contact op met Nadine de Boer, locatiedirecteur van Eenheid Zorg Noord, via het e-mailadres ndboer@lmc-vo.nl of via telefoonnummer 06-29526350.

Over Eenheid Zorg

Het Expertisecentrum Eenheid Zorg is een onderdeel van LMC Voortgezet Onderwijs, een groot Rotterdams schoolbestuur voor voortgezet onderwijs met 23 vestigingen 8.400 leerlingen  en 1.100 medewerkers. Het Expertisecentrum is dan ook voornamelijk gericht op jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Dit zijn veelal leerlingen van scholen van LMC Voortgezet Onderwijs, maar ze kunnen ook van andere schoolbesturen komen.
De ambitie van het LMC Voortgezet Onderwijs is dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zijn schoolcarrière succesvol te doorlopen en af te ronden. Het Expertisecentrum Eenheid Zorg richt de aandacht en activiteiten op de leerling, de organisatie, de individuele docent en ouders/verzorgers. In samenwerking met hen werken wij aan een effectieve leeromgeving.

Wat biedt het Expertisecentrum?
Het Expertisecentrum biedt psychodiagnostisch onderzoek en begeleiding van jongeren, ouders en scholen. Daarnaast hebben we een ondersteunende en adviserende rol naar scholen toe. Wij werken volgens de beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en Stichting Dyslexie Nederland.

Het Expertisecentrum Eenheid Zorg stuurt, steunt en inspireert, dit is ons motto.

Solliciteer