Overzicht

De Pniëlschool is een reguliere PCBO-school in Vreewijk in Rotterdam-Zuid. We werken met een team van ongeveer 30 collega’s. De school heeft 270 leerlingen, die zijn verdeeld over 11 reguliere, 2 schakel- en 2 peutergroepen.
 
De Pniëlschool is een stadsschool, die net in een volledig gerenoveerd gebouw zit. Met behulp van de methode ‘Startblokken’ werken we ontwikkelingsgericht in de onderbouw. In hogere groepen ligt de nadruk op de basisvaardig-heden. We werken vanuit het concept
‘Vreedzame School’ aan een veilige sfeer. Het team benut de aanpak van stichting LeerKRACHT voor grotere betrokkenheid en werkplezier.

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

 

Waarom kiezen wij voor jou?

 • Je deelt de visie dat we alle leerlingen in ontwikkeling kunnen brengen;
 • Je staat te popelen om een actieve bijdrage te leveren aan de onderwijsontwikkeling als leercoördinator, trendanalist en zorgregisseur;
 • Je hebt een soepele, maar resultaatgerichte wijze van communiceren;
 • Je werkt vanuit enthousiasme en motivatie;
 • Je hebt een lesbevoegdheid in PO en bij voorkeur een diploma Intern Begeleider;
 • Je geeft invulling aan onze christelijke inspiratie binnen een verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefgewoonten.
 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie en reactie
Begin je al nieuwsgierig te worden naar onze school en deze vacature?
Kijk dan voor meer informatie op www.pnielschool.nl en
www.pcbo-rotterdam.nl/vacatures.
 
Voor mondelinge toelichting kun je contact opnemen met Ingard Lachman en Suzan Ouwerkerk, directie van CBS Pniël. Bereikbaar op 010-4844688. Een gemotiveerde reactie met cv kun je voor 5 juni 2022 sturen naar
directie@pnielschool.nl 

 

Over Pniëlschool

Het markante gebouw (binnenkort nieuwbouw) van de Pniëlschool staat op de grens van de wijken Bloemhof, Hillesluis en Vreewijk. De school betrekt leerlingen uit deze wijken, die ondergebracht zijn in de deelgemeente Feijenoord. De wijken Bloemhof en Hillesluis behoren tot de zgn. Focuswijken. 

De Pniëlschool staat voor:

 • Een veilig en positief schoolklimaat;
 • Een optimale ontwikkeling van de individuele leerling;
 • Het nastreven van hoog gestelde doelen;
 • Een goede zorgstructuur;
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • Gerichte professionalisering van het team, met als doel hoge kwaliteit van ons onderwijs;
 • Vormgeving aan integratie en goed burgerschap.

Onze school is een multiculturele samenleving. Allen zijn welkom en wij willen al onze leerlingen aandacht en zorg geven. We willen kinderen leren om zichzelf en anderen te accepteren en respecteren, zonder daarbij onderscheid te maken op grond van ras, afkomst, cultuur, sekse of levensovertuiging. Daarbij willen we uitgaan van wat ons bindt, in plaats van waarin we verschillen. Wij laten ons daarbij leiden door normen en waarden, gebaseerd op de Bijbel.
We willen als team een aandeel hebben in het voorbereiden van onze leerlingen op een volwaardige deelname aan de maatschappij van nu en morgen. Dat veronderstelt van hen onder andere zelfstandigheid, sociale en communicatieve vaardigheden, respect voor anders denken en anders zijn en een positief-kritische levenshouding.
In de tijd die onze leerlingen met ons op school doorbrengen, willen we hen dan ook helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen, waarbij zij met zelfvertrouwen en respect voor de ander zichzelf presenteren en op kunnen en durven komen voor zichzelf en hun eigen mening. Zelfreflectie en empathisch vermogen spelen hierbij een belangrijke rol.

Solliciteer