Overzicht

Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag

Wie zijn we?
★ Een school met ongeveer 200 leerlingen gelegen in de dynamische,multiculturele wijk Hoge Vucht in Breda.
★ Een school die werkt vanuit vertrouwen en groeimindset.
★ Onze missie is :”Elke dag nog beter worden!”

Wat zoeken we?
★ Een gediplomeerde, betrokken en gemotiveerde collega
★ Een teamplayer die samen met collega’s zoekt naar optimale onderwijskwaliteit
★ Iemand die in staat is een goede relatie op te bouwen met kinderen, ouders en collega’s

Sollicitatieinformatie

Geïnteresseerd?

Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie en CV naar Lianne Braat (directeur) lbraat@markantonderwijs.nl
Voor meer en aanvullende informatie over deze vacature kun je eveneens terecht bij Lianne via de mail
of via telefoonnummer 076-5871948

www.bshetnoorderlicht.nl en www.markantonderwijs.nl

Over Stichting Markant Onderwijs en Stichting Vrije School Breda

Markant Onderwijs is een ambitieuze en innovatieve stichting voor openbaar primair onderwijs die KWALITEIT met hoofdletters wil schrijven. Onder Markant Onderwijs ressorteren 7 basisscholen in Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout.

Markant Onderwijs draagt zorg voor openbaar onderwijs aan ca. 2100 basisschoolleerlingen.

Markant-scholen hebben de ambitie om het beste onderwijs in de wijk of dorp te bieden, we hebben keuze genoeg. De onderwijskundige concepten van de scholen zijn divers. We hebben o.a. een Montessorischool.

Alle scholen ontwikkelen zich tot een kindcentrum; daartoe werken we nauw samen met kinderopvangorganisaties. De doorgaande leerlijn van peutergroep, buitenschoolse opvang en onderwijs is op elke school geregeld.

In het kader van Passend Onderwijs is in 2014 gestart met een PARELKLAS op OBS De Toermalijn in Bavel.
De PARELKLAS moet er toe bijdragen dat ook kinderen met een verstandelijke beperking optimale ontplooiingskansen worden geboden in een veilige, uitdagende en thuis nabije omgeving.

Aan de andere kant van het spectrum wil Markant Onderwijs ook alle kinderen bedienen. Buiten het feit dat bijna alle scholen plusklassen hebben, verzorgt Markant Onderwijs ook fulltime Hoogbegaafden Onderwijs in Teteringen, Prinsenbeek en Breda.

U kunt natuurlijk op alle scholen een afspraak maken om nader kennis te maken. U bent van harte welkom!

Solliciteer