Overzicht

Jij draagt bij aan
de muzikale en creatieve ontwikkeling van onze leerlingen binnen de verschillende afdelingen. Daarnaast zet je jouw vakspecifieke
kennis en ervaring in om het vak muziek op een inspirerende manier een plek te geven in het ondwijsaanbod. Je hebt ervaring
als docent muziek en bent een teamspeler die ideeën aandraagt. Zo lever je een positieve bijdrage aan het welbevinden en de muzikale ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij geven jou de mogelijkheid
om te komen werken in een inspirerende werkomgeving binnen het speciaal onderwijs. We maken samen het meest passende, praktische en actieve onderwijs voor onze leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Dat vraagt van jou als (vak-)docent
een rugzak vol pedagogische, didactische en sociale kwaliteiten; geen dag is hetzelfde! Samen met de docent beeldende
vorming en de dramadocent vorm je de kunstvaksectie van de school.

Jij bent
• verbindend
• daadkrachtig
• inventief
• flexibel
• toegankelijk
• breed inzetbaar
• prettig om mee samen te werken

Jij hebt
• een onderwijsbevoegdheid, Pabo of muziek
• ervaring en/of affiniteit met leerlingen uit de doelgroep
• affiniteit met werken met leergebiedoverstijgende leerlijnen
• een duidelijk visie op creatief onderwijs voor onze doelgroep

Sollicitatieinformatie

Vragen | Neem contact op met Matthijs Jongepier
m.jongepier@dekleineprins.nl

 
Solliciteren |Stuur je brief met cv uiterlijk 26 september 2022 naar
secretariaatpo.h@dekleineprins.nl o.v.v. ‘vacature muziekdocent’
 
Planning gesprekken | week 40

Over De Kleine Prins Hilversum

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.
In totaal zitten er ruim 500 leerlingen op de scholen en zijn er binnen De Kleine Prins zo’n 315 werknemers werkzaam.
De locaties Utrecht en Hilversum zijn mytylscholen en de locatie Utrecht Noord is een school voor langdurig zieken.

Scholen en diensten:

  • De Kleine Prins Utrecht
  • College De Kleine Prins Utrecht
  • De Kleine Prins Utrecht Noord
  • De Kleine Prins Hilversum
  • College De Kleine prins Hilversum
  • De Kleine Prins Expertisecentrum

Missie
De missie vormt het fundament onder het werk van onze organisatie. Hierin wordt aangegeven wat en op welke
wijze we invulling willen geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders/verzorgers en leerlingen met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen en langdurige ziekten – in de leeftijd van 4 tot 20 jaar – zich aangesproken voelen. Ook willen wij dat elke school en elke medewerker zich volledig richt
op het halen van een maximaal (leer)rendement voor ieder kind ongeacht zijn begaafdheid.
Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder als samenwerkingspartner ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid.
Wij werken hierbij samen met revalidatiecentra vanuit het principe “één kind – één plan” met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze.

Video
Neem een virtueel kijkje op onze school! https://youtu.be/g-hFuPgeou8 

 

Solliciteer