Overzicht

Wie zoeken wij?
Een gedragsdeskundige die met het team handelingsgericht kan werken en ondersteunt bij de afspraken die gemaakt zijn in het ontwikkelingsperspectiefplan. Je bent een teamplayer. Je draagt ideeën aan en levert een constructieve bijdrage, met name bij het vormgeven
van onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen op pedagogisch, sociaal en emotioneel gebied. Jij versterkt de positie van de mentor en werkt samen met de huidige gedragsdeskunige. Je bent vaardig in het analyseren van gegevens, diagnosticeren, plannen,
voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Je bent in staat om tot praktische oplossingen te komen en op beleidsniveau concreet mee te denken. Als je bij wilt dragen aan een lerende werkomgeving waar innovatief onderwijs wordt geboden aan leerlingen die binnen
het reguliere tl/havo/vwo onderwijs niet uit de voeten kunnen, dan is dit de baan voor jou!

 
Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiast team dat hard bezig is de droom van Roos werkelijkheid te laten worden.
Wij zijn een vmbo tl-, havo- en vwo-afdeling binnen Stichting De Kleine Prins. Iedere leerling werkt in een open leeromgeving, op zijn/haar eigen niveau en tempo. Voor het schoolwerk werken wij samen met IVIO@school. Deze verzorgt het onderwijs (lesmethodes,
jaarplanners, toetsen, nakijken van de toetsen, invoeren van de cijfers etc). De vakdocenten van IVIO begeleiden de leerlingen met het schoolwerk op afstand. Daarnaast zijn er vakdocenten van College De Kleine Prins Hilversum op school aanwezig. Hierdoor kunnen
we een gepersonaliseerd programma aanbieden, zodat de totale ontwikkeling van de leerling echt centraal staat.
Van belang is dat we gedurende de week een afwisselend programma aanbieden waarmee onze leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen. Persoonvorming en socialisatie nemen daarin naast de nodige kwalificatie een belangrijke rol in. Daarmee realiseren we dat onze
leerlingen kunnen uitstromen naar een goede plek in de maatschappij.

Welke leerlingen volgen bij ons onderwijs?
Leerlingen met een angststoornis, een stoornis in het autistisch spectrum, fysieke beperking of een chronische ziekte, die (momenteel) geen regulier onderwijs kunnen volgen. Het betreft leerlingen met vooral internaliserend gedrag.
 
 

Wij vragen

 • een afgeronde, universitaire opleiding orthopedagogiek met aantekening psychodiagnostiek
 • ervaring met leerlingen uit de doelgroep is een pré
 • uitstekende gespreksvaardigheden
 • sterke digitale vaardigheden en snelheid bij administratieve processen
 • enthousiasme, flexibiliteit en creativiteit

Sollicitatieinformatie

Informatie | neem contact op met Sylvia van Lieshout, gedragsdeskundige,  S.vanlieshout@dekleineprins.nl
 
Solliciteren | neem dan contact op met Ronald van Leeuwen (directeur) 0646272575
r.vanleeuwen@dekleineprins.nl. We laten je graag kennis maken met ons onderwijs en ons team en wij zijn natuurlijk ook zeer geïntereseerd in wie jij bent!

Over College De Trappenberg

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.
In totaal zitten er ruim 500 leerlingen op de scholen en zijn er binnen De Kleine Prins zo’n 315 werknemers werkzaam.
De locaties Utrecht en Hilversum zijn mytylscholen en de locatie Utrecht Noord is een school voor langdurig zieken.

Scholen en diensten:

 • De Kleine Prins Utrecht
 • College De Kleine Prins Utrecht
 • De Kleine Prins Utrecht Noord
 • De Kleine Prins Hilversum
 • College De Kleine prins Hilversum
 • De Kleine Prins Expertisecentrum

Missie
De missie vormt het fundament onder het werk van onze organisatie. Hierin wordt aangegeven wat en op welke
wijze we invulling willen geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders/verzorgers en leerlingen met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen en langdurige ziekten – in de leeftijd van 4 tot 20 jaar – zich aangesproken voelen. Ook willen wij dat elke school en elke medewerker zich volledig richt
op het halen van een maximaal (leer)rendement voor ieder kind ongeacht zijn begaafdheid.
Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder als samenwerkingspartner ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid.
Wij werken hierbij samen met revalidatiecentra vanuit het principe “één kind – één plan” met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze.

Video
We hebben een afdeling voor Voortgezet Onderwijs ( IVIO) en ook en afdeling Dagbestedig en Arbeid. Van deze laatste afdeling krijg je een goede indruk door het filmpje te bekijken: https://www.dekleineprins.nl/Home/COLLEGE-DE-KLEINE-PRINS-HILVERSUM/Onze-school 
 

Solliciteer