Overzicht

Conciërge
Wil jij werken op een prachtige school onder de rook van Amsterdam, midden in het historische centrum van Muiden? 
Kom dan werken op de Jozefschool in Muiden! Wij zoeken een handige conciërge. 

Dagen

2,5
Periode
Per direct met uitzicht op een vast dienstverband voor onbepaalde tijd
Werktijdfactor (fte)
0,5

Jozefschool; Hart van Onderwijsschool
Op de Jozefschool zetten wij ons in voor kwalitatief goed onderwijs én voor een fijne sfeer met een door een eigen leerkracht ontwikkelde sociaal-emotionele methodiek, ‘Hart van Onderwijs’. Het programma van ‘Hart van Onderwijs’ vormt met de hartkwaliteiten
‘vriendelijkheid, mededogen/empathie, blijdschap en gelijkheid’ vier stevige pijlers voor de wijze waarop we op de Jozefschool samen spelen en werken. De lessen van ‘Hart van Onderwijs’ hebben dan ook een vaste plek in het rooster van de school.

Daarnaast willen we onze leerlingen de mogelijkheid bieden te ontdekken waar hun talenten liggen en hen ruimte te geven deze verder te ontwikkelen. Daarom krijgen leerlingen naast de basisvakken ook gymles, kookles en muziekles van vakleerkrachten. Leerkrachten
en leerlingen worden op de Jozefschool uitgedaagd om hun talent tot bloei te laten komen.

Jouw werkzaamheden
De conciërge verricht onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur, bode- telefoon- en
portiersdiensten, draagt zorg voor de toegankelijkheid en beveiliging van gebouwen en terreinen,
verricht eenvoudige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, werkzaamheden op het gebied van
leerlingzaken en overige facilitair ondersteunende werkzaamheden.

Wat voor een conciërge ben jij en wat neem je mee?

  • Je werkt graag samen met collega’s in het belang van een goed functionerende schoolorganisatie;
  • Je hebt een positieve instelling en gevoel voor humor;
  • Je bent flexibel inzetbaar en je ziet wat de school en het team nodig heeft;
  • Je bent handig en in staat kleine klussen in het gebouw te klaren;
  • Ervaring als conciërge is een pré;
  • Een relevante afgeronde Mbo-opleiding is een pré

Sollicitatieinformatie

Ben je geïnteresseerd en wil je aan de slag als conciërge bij de Jozefschool in Muiden?
Neem dan meteen contact op zodat we snel kennis kunnen maken. We ontvangen graag jouw C.V. en motivatiebrief via de solliciteerknop op de website.

Contactpersoon
Marieke van de Weijer

E-mail
m.vande.weijer@askoscholen.nl

Jozefschool Muiden
Kloosterstraat 14
1398 AM Muiden

Directeur
Marieke van de Weijer

Telefoon
0294-270111

Website
www.jozefschoolmuiden.nl/

Over Jozefschool

Eén schoo??l in twee gemeenten
De Jozefschool heeft twee vestigingen die onder verschillende gemeentebesturen vallen: het ene schoolgebouw staat in Muiden, het andere in Weesp. Het zijn allebei dorpsscholen met in totaal zo’n 390 leerlingen. 
 
Het basisonderwijs van de Jozefscholen is adaptief onderwijs. Adaptief komt van het woord ‘adaptatie’ dat ‘passend’ of ‘erbij passend’ betekent. Adaptief onderwijs gaat uit van de gedachte dat een leerling beter leert als de leerstof op hem of haar is afgestemd ofwel op zo’n manier wordt aangeboden dat het de interesse van een leerling heeft. Ook eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen worden bij adaptief onderwijs aangesproken en meer gestimuleerd. Leerlingen voelen zich door de werkwijze in de klas voldoende uitgedaagd. Het onderwijs moet aansluiten op de drie basisbehoeften van ieder kind:

  • competentie – ik kan het;
  • autonomie – ik kan het alleen;
  • relatie – er is altijd iemand om mij te helpen.

De Jozefschool stimuleert dat kinderen met plezier lessen volgen in een uitdagende veilige omgeving, opdat zij uitgroeien tot zelfstandige en sociale persoonlijkheden. De school richt zich enerzijds op ervaringen met de werkelijkheid en anderzijds op onderwerpen en probleemstellingen waarvoor de belangstelling gewekt kan worden In samenwerking met ouders wordt gestreefd naar een optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind.

Solliciteer