Overzicht

De school:
Lyceum Kralingen (onderdeel van het schoolbestuur LMC) is een relatief jonge havo-/vwo school in Rotterdam (vlakbij metrohalte Oostplein). De school telt inmiddels ruim 530 leerlingen en groeit nog steeds. Lyceum Kralingen is dus een kleine, overzichtelijke
school met fijne, betrokken collega’s, waar een goede onderlinge sfeer heerst, waar je veel professionele ruimte krijgt om het onderwijs op jouw manier in te vullen en waar veel extra’s voor de leerlingen wordt gedaan.

Wij zoeken een conciërge die:

 • Affiniteit heeft met leerlingen
 • Ons schoolgebouw netjes en opgeruimd houdt
 • Wil samenwerken in een team en collega’s wil helpen met verschillende werkzaamheden
 • Het vanzelfsprekend vindt dat de school goed vertegenwoordigd wordt, gasten ontvangt en leerlingen helpt tijdens hun schooldag
 • Het prima vindt om af en toe in de avonden en weekenden te werken en naar school komt indien nodig

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Draagt zorg voor de toegankelijkheid van het gebouw. Het pand dient hiervoor ’s ochtends om 07.30 geopend te worden.
 • Draagt zorg voor functioneel gebruik van het gebouw, hieronder vallen ook schoonmaakwerkzaamheden.
 • Verricht ondersteunende diensten, te denken valt bijvoorbeeld aan het ophangen van een prikbord in een klaslokaal voor een docent.
 • Treedt op bij conflicterend gedrag  tussen leerlingen en durft leerlingen aan te spreken.
 • Verzorgt kantinediensten zoals het bijvullen van drinken en snacks en meehelpen met verkoop.
 • Voert incidenteel beperkte receptietaken uit
 • Houd buitenterrein schoon
 • Draagt zorg voor het beheer van sleutels.
 • Draagt zorg voor het, na goedkeuring, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de roerende en onroerende goederen.
 • Draagt zorg voor het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen van derden.
 • Verleent hulp bij calamiteiten EHBO,BHV.
 • Houdt toezicht op de toegankelijkheid van kluisjes.
 • Houdt toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw.
 • Geeft te laat briefjes aan leerlingen die te laat zijn.
 • Is verantwoordelijk voor het ophalen en wegbrengen van de post.
 • Voert kopieeropdrachten uit voor de docenten.
 • Verhelpt kleine ICT –problemen en is tevens aanspreekpunt voor de systeembeheerder.
 • Stuurt de schoonmaakmedewerkers aan en zorgt voor buiten-, binnenzetten van afvalcontainers.
 • Ondersteunt bij ouderavonden en voorlichtingsavonden.
 • Lost zelfstandig aangebrachte vernielingen op of draagt een oplossing voor.
 • Serveert indien nodig koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen.
 • Zorgt voor onderhoud aan het koffieapparaat.
 • Bijhouden van de corveelijst.
 • Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau.

Werktijden:
De werktijden kunnen variëren tussen 07.30 en 17.30 uur

 

 

Sollicitatieinformatie

Over Lyceum Kralingen

Lyceum Kralingen: Thuis in de wereld!
 
Een school in het centrum van Rotterdam. Rotterdam, een wereldstad. Daarom is goed voorbereiden op de toekomst  goed voorbereid zijn op het wereldburgerschap. De blik op de toekomst in de internationale wereld van morgen . Dat is wat wij onze leerlingen willen meegeven.. Dat doen we in een veilig en persoonlijk leerklimaat. Dat kan in een kleine school voor havo en vwo die  voor iedereen, zonder onderscheid van afkomst, toegankelijk is waar iedereen elkaar kent.
Ons onderwijs is niet alleen degelijk, maar biedt ook de mogelijkheid talenten en capaciteiten maximaal te benutten. Met moderne leermiddelen en een deskundig team helpen we onze leerlingen  hun kennis en vaardigheden bij te brengen die ze verder helpt in een dynamische samenleving. Een wereld gaat voor ze open!
 

Solliciteer