Overzicht

De Stichting CVOZW verzorgt onderwijs vanuit de christelijke inspiratie op twee locaties in Zwijndrecht. Het onderwijs aan de Develsingel wordt gegeven aan ongeveer 1659 leerlingen binnen de afdelingen vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium. De verwachting
is dat de school de komende jaren nog licht zal groeien. Het Loket is een samenwerkingsschool en aan onze stichting zijn ruim 200 leerlingen verbonden die de opleiding vmbo basis en kader volgen. Door de pensionering van een van de directieleden zijn we op
zoek naar een conrector financiën & formatie. De nieuwe conrector zal met name zijn of haar werkplek hebben aan de Develsingel, maar kan op allerlei terreinen bijspringen voor de hele Stichting.

Resultaatgebieden:
De conrector financiën & formatie:
• is primair verantwoordelijk voor de formatieve en financiële opdracht van de school en is daarbij in staat allerlei zaken te   combineren, zoals de in- en doorstroom van leerlingen, uitvoering van de lessenverdeling, mutaties in de formatie,   betrekkingsomvang,
harde ken- en stuurgetallen op schoolniveau, formatiegegevens (zoals persoonlijk budget en andere cao-vo-     bepalingen), formatieplanning op het niveau van afdelingen, financiën van de beide locaties en de stichting als geheel;
• signaleert tijdig vacatures en gaat proactief aan de gang met het vervullen ervan;
• geeft leiding aan het roosterbureau;
• werkt nauw samen met teamleiders, hoofd financiën en de afdeling HRM;
• ondersteunt het Loket op het gebied van formatie en financiën en is gesprekspartner van het toezichthoudend bestuur in audit- en     bestuursvergaderingen.

Onderwijsbeleid
De conrector financiën & formatie:
• heeft een onderwijshart en staat voor een stimulerende ontwikkeling van leerlingen;
• heeft brede leiderschaps-skills waarmee hij deze afdelingen kan aansturen;
• werkt als een echte professional en kan vanuit verbinding, vakkennis en overtuigingskracht onze organisatie ondersteunen;
• werkt vanuit een intrinsieke motivatie mee om het ambitieuze schoolbeleidsplan te implementeren en te bewaken;
• is integraal lid van het directieteam en bewaakt daarin vooral de organisatorische uitvoerbaarheid van het (voorgenomen) beleid.
Meer informatie over onze school en het schoolbeleidsplan is te vinden op onze website, onder het kopje ‘over ons’ Missie, visie en het schoolbeleidsplan DevelsteinCollege.

Daarnaast is het belangrijk dat deze conrector:
• ruime leidinggevende ervaring heeft en hierdoor snel de complexe situatie van een school kan doorzien;
• het beleid kan vertalen naar concrete plannen en acties;
• samen met de teams en afdelingen een belangrijke bijdrage levert aan het floreren van de school;
• zich realiseert dat de organisatie in een transitiefase zit en daaraan graag een steentje bijdraagt;
• van nature nieuwsgierig en communicatief vaardig is en een analytisch denkvermogen heeft;
• gemakkelijk schakelt tussen strategische en tactische vraagstukken;
• zich betrokken voelt bij het onderwijs en oprecht geïnteresseerd is in hetgeen er op de verschillende schoollocaties gebeurt.

 

Sollicitatieinformatie

Procedure
Geïnteresseerden kunnen reageren tot uiterlijk 26 januari a.s. door een motivatiebrief, cv en eventuele bijlagen digitaal in te leveren bij Jacqueline Zandvliet. De eerste gesprekken vinden plaats in week 6. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website.

Over DevelsteinCollege

Het DevelsteinCollege is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-k en vmbo-b. Op twee vestigingen verzorgen onze medewerkers 'meesterlijk' onderwijs voor circa 1.800 leerlingen. Ons onderwijs is kansrijk en stimulerend, respectvol en met veel aandacht voor leerlingen.

Samen met collega's werkt u aan de duurzame ontwikkeling van uw meesterschap. We ondersteunen uw ontwikkeling:

– in het Develsteincentrum voor Ontwikkeling en Coaching

– met een uitgebreid introductie- en begeleidingsprogramma

– met een ruime tegemoetkoming in studiekosten.

We waarderen verschillen, zowel van onze leerlingen als van onze medewerkers, bijvoorbeeld door differentiatie in beloning en arbeidsvoorwaarden

Solliciteer