Overzicht

De school 
De CSB is een middelgrote school voor mavo, havo en vwo. Naast de bekende niveaus hebben wij ook de zogeheten dakpanklassen mavo/havo en havo/vwo. De school heeft ca. 800 leerlingen. De leerlingen van de CSB komen voor een groot deel uit Amsterdam, maar ook
uit de randgemeenten. De school werkt met een 80/20 concept waar er naast regulier onderwijs extra aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling en overige 21e eeuwse vaardigheden (Millennium Skills). Bij Millennium Skills besteden wij extra tijd aan het aanleren
van vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en communicatie. Wij zien dat dit het beste werkt als leerlingen van alle niveaus samenwerken. Leerlingen van de mavo, havo en het vwo werken op deze dag samen als één groep. Millennium Skills is opgedeeld
in de drie stromen Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Businessschool. Gedurende het schooljaar volgen de leerlingen elk van deze drie stromen. 

Functie
De CSB is op zoek naar een enthousiaste TOA natuurkunde die docenten en leerlingen kan ondersteunen bij deze vakken. Daarbij werk je samen met de TOA biologie. Je houdt het kabinet op orde, je houdt de voorraad bij en je zorgt voor de apparatuur en de vaklokalen.
Wij zoeken een TOA die bij wil dragen aan uitdagend onderwijs en het leuk vindt practica en (eigen) experimenten te ontwikkelen en te verbeteren.

Profiel
De Technische Onderwijsassistent natuurkunde

  • heeft een diploma MBO 4 Technisch Onderwijs Assistent of een vergelijkbare relevante opleiding en/of ervaring;
  • is flexibel;
  • heeft een dienstverlenende instelling;
  • heeft affiniteit met jongeren;
  • is communicatief vaardig; 
  • heeft computervaardigheden;
  • heeft basiskennis programmeren (pré).

Ons aanbod 
Tijdens schooljaar 2022/2023 ga je bij ons aan de slag voor 0,6 FTE. 
Jouw salaris is afhankelijk van je opleiding en werkervaring, conform CAO VO. 
Wij hebben een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en besteden veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.

Contact 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Juriaan Langstraat. 

Sollicitatieinformatie

Over CSB

Over de CSB
De CSB is een middelgrote school voor mavo, havo en vwo. Momenteel heeft de CSB ongeveer 800 leerlingen en ruim 80 medewerkers. De school trekt leerlingen uit heel Amsterdam (en omstreken). De leerlingenpopulatie is een afspiegeling van Amsterdam; een minimaatschappij met verschillende achtergronden, culturen en talenten.

Kenmerkend voor de school is de persoonlijke en prettige sfeer waarin medewerkers en leerlingen met elkaar omgaan. Het team is bevlogen en zeer betrokken bij de leerlingen. De schoolleiding van de CSB bestaat uit de rector en drie teamleiders. Daarnaast zijn er vier leerjaarcoördinatoren voor de leerlingzaken. Elke docent maakt deel uit van een basisteam, een sectie en participeert in werkgroepen. De teamleiders geven leiding aan de basisteams en sturen secties en werkgroepen aan.

De CSB biedt betekenisvol onderwijs met als kernwaarden toekomstgericht, onderzoekend, ambitieus, creatief en betrokken. Onder betekenisvol onderwijs verstaan we: onderwijs dat verbinding maakt tussen lesstof, leerling en maatschappij. Dat houdt in dat het onderwijs aansluit bij de belevingswereld en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Betekenisvol onderwijs op de CSB is samenwerkend leren, waarbij leerlingen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. In de onderbouw werkt de school met 20-80 learning. Eén dag in de week hebben de leerlingen Millennium Skills. Dit is projectmatig onderwijs vanuit betekenisvol leren waarin veel vaardigheden worden geoefend met behulp van drie thema’s: Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Business/Junior Building School. Dit vindt plaats in heterogene groepen en bereidt leerlingen voor op de maatschappij van morgen. In de derde klas hebben de leerlingen een dagdeel in de week deze Millenium Skills.
Per volgend schooljaar wordt er in de eerste klas gewerkt met laptops als ondersteuning van het onderwijs, met name voor differentiëren en formatieve evaluatie.

De CSB maakt deel uit van de stichting Cedergroep, het bevoegd gezag van vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en Ronde Venen. De Cedergroep staat voor succesvol en waardenvol onderwijs. Hierbinnen heeft iedere school een persoonlijk karakter met eigen kenmerken en accenten.

Solliciteer