Overzicht

De functie 
Voor ons projectonderwijs Millennium Skills zijn wij op zoek naar een enthousiaste en creatieve docent Technologisch Design.  Samen met collega’s geef je op een coachende wijzen les binnen de stroom Technologisch Design aan leerlingen uit de onderbouw en ben
je verantwoordelijk voor het ontwerpen van het programma. Je geeft les aan leerlingen uit de onderbouw (klas 1/2/3 of 12-15 jaar). 

Bij Technologisch Design leren de leerlingen programmeren met de MicroBit. Vervolgens wordt deze programmeerkennis gekoppeld aan producten die zij maken in het technieklokaal. Bij Technologisch Design werken leerlingen aan de competenties samenwerken, kritisch
denken en computational thinking.

Momenteel wordt er binnen de school door een ontwikkelgroep gewerkt aan de invoering van het praktijkgerichte programma voor de mavo bovenbouw voor schooljaar 2023/2024. Het programma van Millennium Skills vormt de basis voor dit programma. Dit biedt jou de
mogelijkheid om als docent binnen Millennium Skills een grote rol te spelen in zowel in de ontwikkeling van het programma als in de uiteindelijke uitvoer hiervan.

Wij zijn per direct op zoek naar een collega die met behulp van creatieve opdrachten de leerlingen enthousiasmeert voor dit vak. Hiervoor beschik je uiteraard over kennis van het programmeren (MicroBit en Arduino). 
Een onderwijsbevoegdheid is geen vereiste, maar wel een pré.
 

Sollicitatieinformatie

Geschikte kandidaten nodigen we direct uit, dus solliciteer snel!

Contact 
Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met
Juriaan Langstraat, teamleider onderbouw, 020 – 642 3902. 
 

Over CSB

Over de CSB
De CSB is een middelgrote school voor mavo, havo en vwo. Momenteel heeft de CSB ongeveer 800 leerlingen en ruim 80 medewerkers. De school trekt leerlingen uit heel Amsterdam (en omstreken). De leerlingenpopulatie is een afspiegeling van Amsterdam; een minimaatschappij met verschillende achtergronden, culturen en talenten.

Kenmerkend voor de school is de persoonlijke en prettige sfeer waarin medewerkers en leerlingen met elkaar omgaan. Het team is bevlogen en zeer betrokken bij de leerlingen. De schoolleiding van de CSB bestaat uit de rector en drie teamleiders. Daarnaast zijn er vier leerjaarcoördinatoren voor de leerlingzaken. Elke docent maakt deel uit van een basisteam, een sectie en participeert in werkgroepen. De teamleiders geven leiding aan de basisteams en sturen secties en werkgroepen aan.

De CSB biedt betekenisvol onderwijs met als kernwaarden toekomstgericht, onderzoekend, ambitieus, creatief en betrokken. Onder betekenisvol onderwijs verstaan we: onderwijs dat verbinding maakt tussen lesstof, leerling en maatschappij. Dat houdt in dat het onderwijs aansluit bij de belevingswereld en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Betekenisvol onderwijs op de CSB is samenwerkend leren, waarbij leerlingen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. In de onderbouw werkt de school met 20-80 learning. Eén dag in de week hebben de leerlingen Millennium Skills. Dit is projectmatig onderwijs vanuit betekenisvol leren waarin veel vaardigheden worden geoefend met behulp van drie thema’s: Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Business/Junior Building School. Dit vindt plaats in heterogene groepen en bereidt leerlingen voor op de maatschappij van morgen. In de derde klas hebben de leerlingen een dagdeel in de week deze Millenium Skills.
Vanaf dit schooljaar wordt er in de eerste klas gewerkt met laptops als ondersteuning van het onderwijs, met name voor differentiëren en formatieve evaluatie.

De CSB maakt deel uit van de stichting Cedergroep, het bevoegd gezag van vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en Ronde Venen. De Cedergroep staat voor succesvol en waardenvol onderwijs. Hierbinnen heeft iedere school een persoonlijk karakter met eigen kenmerken en accenten.

Solliciteer