Overzicht

De SCHOOL
 
De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), op een mooie, groene locatie in het buitengebied van Heeze. Het onderwijs wordt gegeven in leerroutes, te weten basisonderwijs, dagbesteding,
arbeidsmarkt en vervolgonderwijs (vmbo, havo en vwo).
Daarnaast verzorgt De Berkenschutse ambulante onderwijskundige begeleiding met name aan leerlingen met epilepsie en aan langdurig zieke leerlingen.
Alle collega’s werken intern samen met onderwijsversterkers, zoals paramedici, schoolmaatschappelijk werkenden en remedial teachers om te zorgen dat er excellent onderwijs gegeven wordt. 
 
Het maakt voor ons niet uit hoeveel (onderwijs)ervaring je al hebt, als je maar gedreven bent en door samen te werken, vanuit een onderzoekende houding, nieuwe expertise wil ontwikkelen en delen. We bieden nieuwe collega’s veel ondersteuning o.a. door interne
generieke studiemomenten. Hierbij leren we van en met elkaar.
  
Ons aanbod
 
Een uitdagende en verantwoordelijke taak in een dynamische school, die streeft naar professionaliteit en grote betrokkenheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Ben jij een onderwijsprofessional die zich wil blijven ontwikkelen, nieuwsgierig
en ondernemend is? Dan komt De Berkenschutse graag met jou in contact!

CONTEXT
 
Op De Berkenschutse werken meerdere gymdocenten. Er zijn gymlessen waarbij extra ondersteuning nodig is ten aanzien van het lesgeven en/of de pedagogische ondersteuning van leerlingen. Het betreft hier met name gymlessen in ons uitstroomprofiel VSO vervolgonderwijs.

 

Wij vragen
 

  • Onder verantwoordelijkheid van de gymdocent, op een inspirerende, creatieve en flexibele wijze onderwijs en ondersteuning kunnen verzorgen.
  • Affiniteit met onze doelgroep, met name leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
  • Goed ontwikkelde ICT-vaardigheden hebben.
  • Goed kunnen werken in teamverband.
  • Een energiek en ondernemend persoon die proactief kan handelen en zelf initiatief neemt op het moment dat de situatie daar om vraagt.
  • Communicatief vaardig zijn en kunnen reflecteren op eigen handelen en denken.
  • Afgeronde opleiding onderwijsassistent (met affiniteit voor sport en bewegen) of afgeronde opleiding sport en bewegen (met affiniteit voor het onderwijs).
  • Kunnen omgaan met ‘uitdagend’ gedrag van leerlingen.

Sollicitatieinformatie

Verdere informatie is te verkrijgen bij Xander van Ballegooijen, afdelingsleider uitstroombestemming Arbeid & Dagbesteding. Te bereiken van maandag tot en met vrijdag onder nummer 040-2279300.  
 
Je sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv, kun je tot en met 22 september 2022
richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email naar: PSA@berkenschutse.nl.
 
Voor een overzicht van de openstaande vacatures bij De Berkenschutse ga naar onze website:
www.berkenschutse.nl
 
 

Over Stg. Kempenhaeghe inz. De Berkenschutse

De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
In principe is De Berkenschutse een school voor langdurig zieke leerlingen (LZK) met specialisatie epilepsie.
De school kent ook ZML en MG (meervoudig gehandicapten).
Op één van de VSO afdelingen zitten voornamelijk (ca. 300)  normaal tot hoogbegaafde leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS).
De Berkenschutse kent zes afdelingen:
– SO afdeling (basisschoolleeftijd)
– VAD (vso arbeid-dagbesteding)
– VV (vso vervolgonderwijs)
– OWVS (onderwijsversterkers)
– GW (gedragswetenschappers)
– DAB (dienst ambulante begeleiding) 

Solliciteer