Overzicht

De Bosch en Hovenschool is een middelgrote, christelijke basisschool in Heemstede. Op de Bosch en Hovenschool werkt een enthousiast team dat zich inzet voor de vorming van cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden van onze kinderen. De visie
van de Bosch en Hovenschool is ‘Gezamenlijk voor de persoonlijke ontwikkeling’. Wij geven onderwijs vorm vanuit de kernwaarden: veiligheid, inspirerend leren, blijvend leren en persoonlijke groei.  
De Bosch en Hovenschool is op zoek naar een nieuwe collega die op enthousiasmerende en gemotiveerde wijze invulling geeft aan de visie van de school en daarmee een aanvulling is op het team.
Wij zoeken voor vijf dagen in de week een gedreven leerkracht voor groep 1/2. Parttime werkende leerkrachten worden ook van harte uitgenodigd om te reageren.

Sollicitatieinformatie

Over Bosch&Hovenschool

De Bosch en Hovenschool is een school die kinderen opleidt tot zelfstandige, kritische, en tolerante scholieren die zelfverzekerd en met een open houding de stap kunnen zetten naar het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent in praktijk dat kinderen gestimuleerd worden zo optimaal mogelijk te presteren en hun kwaliteiten leren te ontwikkelen.
Daarbij zijn de sfeer in de klassen, de relatie tussen de kinderen onderling en de relatie met de leerkrachten belangrijke factoren. Kinderen kunnen zich immers alleen goed ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Respect voor elkaar en je omgeving is op de Bosch en Hovenschool dan ook geen leeg woord.
Ambitieus? Misschien. Maar daar gaan we voor. Met elkaar, met de kinderen en met de ouders. De inbreng van ouders hebben we nodig. Niet alleen om elkaar te informeren over ‘onze’ kinderen, maar ook om samen met hen het onderwijs en de leeromgeving uitdagender te maken. Ouders zijn daarom niet alleen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en de oudercommissie, maar ook in verschillende werkgroepen met teamleden.
De Bosch en Hovenschool is een fijne school. Een school in beweging, waar we met elkaar werken om iedereen kansen te geven. Door enthousiaste kundige docenten, effectieve instructies, moderne materialen, een stimulerende leeromgeving, culturele en educatieve excursies en projecten, sport en spel, en bovenal: aandacht. Aandacht voor ieders kwaliteiten.
Onze school is een plek waar je alle kansen krijgt om jezelf optimaal te ontwikkelen.

Solliciteer