Overzicht

De Coördinator Ondersteuning en Begeleiding:

 • Ontwikkelt samen met de portefeuillehouder O&B beleid op het gebied van O&B,
 • Coördineert, organiseert en monitort de ondersteuning op schoolniveau,
 • Fungeert als aanspreekpunt van de school op het thema O&B voor het swv en stakeholders (basisscholen, vo-scholen, jeugdzorg, enz.),
 • Ontwikkelt formats en protocollen,
 • Vraagt samen met de PH O&B en de medewerker kwaliteit subsidies aan en doet de verantwoording,
 • Stelt doelen op voor de A3 van de school m.b.t. de O&B,
 • Organiseert samen met de overige leden van de functiegroep O&B en de teamcoördinatoren de afname van schoolbrede testen en onderzoeken,
 • Informeert, coacht en begeleidt de overige leden van de functiegroep O&B,
 • Initieert een actieve samenwerking met de overige leden van de functiegroep O&B,
 • Organiseert het intern en extern adviesteamoverleg,
 • Voorziet de PH O&B en het MT van informatie en data m.b.t. de trends en ontwikkelingen m.b.t. de O&B,
 • Coördineert en monitort de uitvoering van de Kernprocedure,
 • Coördineert en monitort samen met de teamcoördinatoren de uitvoering van de warme overdracht en de klassenindeling,
 • Organiseert de screening dossiers o.b.v. ondersteuningsbehoefte van de leerling,
 • Organiseert het opstellen van de Ontwikkelingsperspectiefplannen,
 • Organiseert de intake voor eerstejaars en zij-instromers,
 • Organiseert samen met de PH HRM leergangen op het gebied van Passend Onderwijs,
 • Organiseert en monitort de KWTs gerelateerd aan ondersteuning en Begeleiding,
 • Stemt af met de coördinatoren taal- en rekenbeleid m.b.t. dyslexie, dyscalculie, enz.
 • Monitoren de begeleiding van leerlingen die geplaatst zijn bij externe instellingen (i.s.m. de overige leden functiegroep O&B),
 • Draagt zorg voor de administratieve afhandeling van formulieren voor externen (i.s.m. mentoren en overige leden functiegroep O&B),
 • Actualiseert het Schoolondersteuningsplan en schoolondersteuningsprofiel in samenwerking met PH,
 • Neemt deel aan de kenniskringen van het Samenverwerkingsverband.

De functie Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (0,5 fte) kan eventueel gecombineerd worden met de functie Lid functiegroep Ondersteuning en Begeleiding (0,5 fte). Zie voor meer informatie over deze functie de vacature: Lid functiegroep Ondersteuning en
Begeleiding (0,5 fte).

De Coördinator Ondersteuning en Begeleiding heeft:

 • Expertise op het gebied van Passend Onderwijs,
 • Expertise op het gebied van het organiseren en coördineren,
 • Expertise op het gebied van ondersteunings- en begeleidingstrajecten binnen en buiten school,
 • Een visie op leren, ontwikkelen en pedagogiek die aansluit bij de visie en uitgangspunten van de school,
 • Een visie op Ondersteuning en Begeleiding die aansluit bij de visie en uitgangspunten van de school.

Verder geldt:

 • Je bent in het bezit van een Hbo-diploma (bijvoorbeeld: Pedagogiek, toegepaste psychologie of maatschappelijk werk & dienstverlening),
 • Je hebt ervaring met het bieden van ondersteuning aan leerling en hun ouders,
 • Je bent initiatiefrijk en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Sollicitatieinformatie

Reageren kan tot en met vrijdag 30 september 2022. 

Uitsluitend sollicitaties via Meesterbaan worden in behandeling genomen.

De sollicitatiegesprekken worden op volgorde van binnenkomst gepland in de week van 19 september t/m 7 oktober 2022.

Heb jij vragen naar aanleiding van deze vacature? Mail naar m.el.jaouhari@pascalzuid.nl.

De functie Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (0,5 fte) kan eventueel gecombineerd worden met de functie Lid functiegroep Ondersteuning en Begeleiding (0,5 fte). Zie voor meer informatie over deze functie de vacature: Lid functiegroep Ondersteuning en
Begeleiding (0,5 fte).

Graag duidelijk in uw brief vermelden of u solliciteert op de functie:
– Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (0,5 fte)
– Lid functiegroep Ondersteuning en Begeleiding (0,5 fte)
– Coördinator Ondersteuning en Begeleiding én Lid functiegroep Ondersteuning en Begeleiding (totaal 1,0 fte).

 

Over Pascal Zuid

Pascal Zuid is een vmbo school in de Zaanstreek in de wijk Poelenburg & Peldersveld. De school is onderdeel van stichting ZAAM en verzorgt samen met De Faam en het Blaise Pascal College eigentijds onderwijs aan leerlingen op alle niveaus in het voortgezet onderwijs.
 
Leerlingen met een vmbo-advies, mavo-advies en leerlingen met een mavo-havoadvies, kunnen op Pascal Zuid terecht. Met Praktijkschool De Faam bestaat een samenwerking om leerlingen met een praktijkadvies voldoende uit te dagen en waar mogelijk te begeleiden naar een vmbo-diploma (al dan niet binnen een leerwerktraject). Met het Blaise Pascal College worden trajecten ingericht voor leerlingen waarbij mogelijkheden worden gezien om op havoniveau door te stromen. De school telt ruim 600 leerlingen.
 
Binnen de school worden verschillende trajecten ingericht die aansluiten op de leerbehoeften en leerstijlen van de leerlingen. Op school wordt samengewerkt in en aan een veilige leeromgeving. Een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, iedereen zichzelf mag zijn en gezien en gewaardeerd wordt. De leerling ontdekt wie hij is en wat hij wil. Daarbij is aandacht voor de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Tijdens keuzeuren is ruimte voor extra ondersteuning en begeleiding en voor talentontwikkeling. De onderbouw maakt de ontwikkeling naar een brede heterogene brugklas. In de bovenbouw staat de ontwikkeling naar meer maatwerk en het beroepsgerichte vak in de theoretische leerweg centraal. Schoolbrede ontwikkelingen als formatief handelen, didactisch coachen en projectmatig werken dragen hieraan bij. 
 
In de eerste twee jaar is op school veel aandacht voor persoonsontwikkeling, kunst en creativiteit, gezondheid en positieve groepsvorming en wordt er gewerkt aan een goede basis op het gebied van algemene en vakspecifieke kennis. Ook bestaat er een intensieve samenwerking met voetbalclub AZ, waar een aantal van onze leerlingen de jeugdopleiding volgt.
 
In het examenprogramma (leerjaar 3 en 4) maakt de leerling kennis met verschillende beroepsbeelden en wordt tijdens de lessen en op stage gewerkt aan algemene beroepsvaardigheden. Met de vervolgopleidingen (mbo en havo) wordt gewerkt aan mooie doorlopende leerlijnen. De school profileert zich door een vernieuwend aanbod binnen het profiel Dienstverlening & Producten.

 

 

Solliciteer