Overzicht

dr. Maria Montessorischool
Hoe ontwikkelt een kind zich? Wat heeft het kind nodig in zijn ontwikkeling? De visie van Montessori vormt nog steeds de basis van onze school. Bij alle lessen die we geven, methodes die wij kiezen, of werkvormen die wij inzetten, vragen we ons eerst als team
af hoe we zoveel mogelijk vrijheid voor de kinderen in kunnen bouwen om zelfstandig de leerstof te verwerken, aangepast bij de individuele behoeftes van de leerlingen. We noemen dit ook wel adaptief onderwijs; ieder kind krijgt zoveel mogelijk maatwerk geleverd.
Wij zijn gestart met twee intensieve trajecten die de hele school omvatten: “The leader in me” en “Mijn Leerlijn”. Omdat wij ons continu ontwikkelen en verbeteren, zijn wij onlangs voor de zesde achtereenvolgende keer door de Inspectie van het Onderwijs onderscheiden
met het predicaat ‘excellente school’. Een groot compliment voor de bijdrage aan de onderwijskwaliteit door de leraren, schoolleiding, leerlingen, ouders en het bestuur.

 

Wie zoeken wij?
De locatiedirecteur die wij zoeken heeft een heldere visie op toekomstbestendig onderwijs binnen de context van Montessori. Je wordt blij van- en gaat veranderingen aan. Je weet je visie concreet te vertalen binnen een dynamische schoolomgeving en je neemt
het professioneel functionerend team daarin mee. Je weet het team coachend aan te sturen. Hierin werk je van nature sensitief en met de menselijke maat. De met elkaar vastgestelde visie en doelen verlies je niet uit het oog, ook niet tijdens de drukte van
alledag. Je weet wat kinderen nodig hebben om op te groeien, te leren en te ontwikkelen en je hebt de skills om deze kennis samen met het team te delen en te vergroten.

Als leidinggevende ben je inspirerend, nieuwsgierig, deskundig, analytisch en communicatief vaardig. Je legt verbinding met de wereld buiten de school en behartigt de belangen van de school. De ouders waardeer je als belangrijke partner in de ontwikkeling van
hun kind. Je stemt je aanpak af op de situatie en wat het team daarin nodig heeft. Je biedt vertrouwen en regelruimte zodat de professionele ruimte van je teamleden continu groeit en versterkt wordt. Hierdoor kan het team binnen de gegeven kaders eigen keuzes
formuleren en vormgeven. In de ontwikkeling van het team inspireer en faciliteer jij.
Als directeur functioneer je in een cluster van meerdere scholen dat wordt aangestuurd door een meerscholendirecteur. Binnen het cluster wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke activiteiten als studiedagen georganiseerd.
Je werkt samen met de meerscholendirecteur die jou, als vaste coach, vanuit vertrouwen begeleidt. Daarnaast is er een actieve samenwerking met een gedreven team directeuren binnen Talent Primair. Onze gezamenlijke visie op leidinggeven vind je hier

Sollicitatieinformatie

Meer informatie

Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan contact op met Ulrike Mensink, hoofd P&O, op telefoonnummer 06 – 51 88 66 74 of met Bart van der Vlist, meerscholendirecteur, op telefoonnummer 06 – 51 06 92 44.

Interesse?
Solliciteer snel en gemakkelijk maar vóór 1 september 2022 via deze site. Je hoeft geen motivatiebrief te schrijven maar vertel ons wie je bent, wat je beweegt en waarom jij wilt werken op onze school.
De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 8 september 2022 in de namiddag. Eventuele tweede gesprekken vinden plaats op donderdag 15 september 2022 ook in de namiddag.

Over Dr Maria Montessorischool

De Dr Maria Montessorischool is organisatorisch opgezet rondom de Montessoriaanse waarde ‘vrijheid in gebondenheid’. Binnen vaste regels en afspraken is er zoveel mogelijk vrije ruimte voor leerkracht en leerling. Omdat we het Montessorimateriaal combineren met nieuwe lesmethodes, is de werkwijze beschreven in protocollen. Dit alles om zoveel mogelijk houvast te bieden en de doorgaande lijn te bewaken. Onze school heeft een hoog kwaliteitsbesef en is daarvoor onderscheiden door de onderwijsinspectie en de jury excellente scholen.

Onze missie: 'Eigentijds en excellent Montessori-onderwijs’
De Dr. Maria Montessorischool is een excellente basisschool in het Zuidereng van de gemeente Huizen. De populatie kenmerkt zich door relatief veel leerlingen van hoogopgeleide ouders. De school heeft een zo breed mogelijk aanbod voor haar leerlingen. Dit komt onder andere tot uiting in extra sport, handvaardigheid, techniek, schooltuin en muzieklessen. De school is voorloper op het gebied van onderwijsvernieuwingen en is verschillende keren onderscheiden met het excellentie predicaat.

Talent Primair
Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld. Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en stimuleren een actief lerende houding. Talent Primair geeft alle medewerkers ruimte en vertrouwen en zet ieder kind centraal.

De meeste scholen binnen onze stichting zijn openbare basisscholen. Daarnaast hebben we vijf Montessorischolen, een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Met meer dan 500 medewerkers verzorgen wij op 25 locaties in Gooi en Vechtstreek uitdagend basisonderwijs aan circa 5000 leerlingen.

Wij doen dit samen, met enthousiasme en verantwoordelijkheid! 
 

Solliciteer