Overzicht

Uw opdracht:

  • het verzorgen van theorielessen (2 à 3 dagen) aan een bovenbouwgroep met bijbehorend mentorschap
  • beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren met een kartrekkersrol m.b.t. de uitvoering van schoolontwikkeling
  • coördineren van de leerlingenzorg in de bovenbouw en mede verantwoordelijk voor de nazorg
  • functioneel leiding geven inzake begeleiding en coaching van collega-docenten, voorzitten van leerlingbespreking, het mede coördineren, aansturen en afstemmen van het Entree-traject en het PrO-diploma
  • het wekelijkse deelnemen aan leerlingenzorgoverleg en het onderhouden van (netwerk)contacten m.b.t. leerlingenzorg, nazorg en het Entree-traject
  • bereidheid tot (na)scholing m.b.t. specifieke ontwikkelingen in het praktijkonderwijs

U beschikt over:                                                         

  • een brede onderwijsbevoegdheid voor Praktijkonderwijs (bv. PABO)
  • een specifieke opleiding/scholing gevolgd voor speciaal onderwijs/praktijkonderwijs (bv. Master (S)EN) heeft onze voorkeur
  • adequate (ortho)pedagogische en (ortho)didactische competenties
  • ervaring met het geven van onderwijs aan leerlingen met cognitieve beperkingen, sociaal emotionele en/of gedragsproblemen (voorkeur voor ervaring in het Praktijkonderwijs)

Sollicitatieinformatie

Solliciteren kan t/m 25 september 2022 door een brief met CV te uploaden op Meesterbaan.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 27 september
 

Over De Brug, school voor Praktijkonderwijs

De Brug is een zelfstandige samenwerkings- en streekschool met circa 125 leerlingen in Zaltbommel. De Brug bereidt leerlingen voor op een zelfstandig functioneren in de samenleving, op een plaats binnen de (regionale) arbeidsmarkt en biedt leerlingen doorstroommogelijkheden naar opleidingen op onder andere assisterend niveau.
Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar met een cognitieve beperking en een leerachterstand van minimaal 3 jaar voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is.

Solliciteer