Overzicht

Stichting ELAN bestaat uit acht scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs (so/vso) in de regio Gooi en Omstreken. Voor De Indon (sbo) zoeken wij voor het nieuwe schooljaar

                                                               een enthousiaste vakleerkracht gymnastiek (0,4 fte)
 
Functie
Op onze school ben je als vakleerkracht gymnastiek onmisbaar. Onze leerlingen zijn geen stilzitters en hebben beweging hard nodig. Ze kijken uit naar de gymlessen en genieten daar enorm van. Met jouw enthousiasme neem je kinderen mee in je drive voor sport
en spel. Je helpt ze steeds een beetje beter te worden, maar het plezier staat voorop. Gym betekent echt ontspanning voor onze kinderen en de vakleerkracht heeft daarin een cruciale rol. Je bent open en toegankelijk voor leerlingen, ouders en collega’s. Je
bent flexibel en kunt op een adequate manier omgaan met complexe situaties. En je vindt het leuk om in een organisatie te werken waar ‘elke dag een beetje beter’ voorop staat.
Heb jij zin om je grenzen te verleggen en wil je zinvol bezig zijn? Dan komt onze school graag met jou in contact.

Over De Indon
De Indon is een kleine school voor speciaal basisonderwijs voor groep 3 t/m 8 in Bussum. 
Op onze school werken we met Positive Behavior Support (PBS). Deze aanpak richt zich op het werken aan een duurzaam positief schoolklimaat met als doel een veilige omgeving te creëren waarin sociaal gedrag van leerlingen toeneemt en gedragsproblemen zoveel
mogelijk worden voorkomen.
De kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn vertaald in gedragsregels, die zichtbaar zijn door de hele school. Het multidisciplinaire team van De Indon spreekt één taal: duidelijk en positief. 
 

Wat vragen we?

  • een alo-diploma of opleiding in de eindfase
  • affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
  • leerlingen enthousiasmeren door aantrekkelijke lessen
  • actief meedoen in een lerende organisatie (samen werken en samen leren)
  • pragmatisch en communicatief

Sollicitatieinformatie

Informatie en solliciteren:
Als je vragen hebt, neem dan contact op met Karin Gebuis, HR-manager, 035 685 28 47. Je cv kun je met een korte motivatie zsm mailen naar
vacature@stichtingelan.nl

Over Indon

Solliciteer