Overzicht

Word jij blij als kinderen groei laten zien op school? Wil jij niets liever dan hen verder helpen waardoor zij met meer zelfvertrouwen met hun schoolwerk aan de slag gaan?
De Kleine Prins Utrecht zoekt voor de afdelingen SO en ZML
een enthousiaste leerkracht met remedial teacher taken die breed inzetbaar is.
Ben jij degene die wij zoeken voor deze uitdagende en afwisselende functie (0,4 FTE)?

Wij geven jou de mogelijkheid
om met een veelzijdig, betrokken en gepassioneerd team mogelijkheden te creëren voor leerlingen met een beperking. Jij hebt een veelzijdige baan waarbij er steeds gevraagd wordt om professioneel, inventief en met humor te handelen. Geen dag is hetzelfde, je
blijft jezelf ontwikkelen en er zijn uitdagingen genoeg om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Jouw werkzaamheden
Samen met een leerkracht en veel andere specialisten draag jij bij aan de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doe jij door middel van  

 • uitvoeren en coördineren van de screening van leerlingen op specifieke vaardigheden als lezen,  rekenen, executieve functies en leren leren;
 • opstellen en uitvoeren van individuele begeleidingsplannen voor leerlingen;
 • evalueren en zo nodig bijstellen van de individuele begeleidingsplannen;
 • aanbieden van groepslessen aan RT-leerlingen op het gebied van het leerproces en taken als rekenen, lezen en spelling;
 • overleggen met interne deskundigen (bijvoorbeeld orthopedagogen, logopedisten en IB’ers);
 • informeren van ouders over de begeleiding en voortgang van het proces;
 • adviseren van ouders over hun bijdrage aan het leerbegeleidingsproces;
 • rapporteren over de voortgang van leerlingen aan leerkrachten en IB’ers.

 

Jij hebt
 

 • een onderwijsbevoegdheid en een diploma van een opleiding Remedial Teaching of een relevante (HBO/universitaire) opleiding afgerond. Didactische kennis is een pré.
 • bij voorkeur enige ervaring in het speciaal onderwijs
 • kennis van de didactische lijn van diverse methodes, verschillende leerstrategieën en je bent goed in staat deze kennis te gebruiken bij het werken met onze leerlingen

Sollicitatieinformatie

Informatie   |   neem contact op met Margriet Hofman, m.hofman@dekleineprins.nl
Solliciteren  | stuur je brief met cv uiterlijk 30 september 2022 naar
secretariaatpo.u @dekleineprins.nl.  
Gesprekken | de sollicitatiegesprekken zullen in week 37 plaatsvinden.

Over College De Kleine Prins Utrecht

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.
In totaal zitten er ruim 500 leerlingen op de scholen en zijn er binnen De Kleine Prins zo’n 315 werknemers werkzaam.
De locaties Utrecht en Hilversum zijn mytylscholen en de locatie Utrecht Noord is een school voor langdurig zieken.

Scholen en diensten:

 • De Kleine Prins Utrecht
 • College De Kleine Prins Utrecht
 • De Kleine Prins Utrecht Noord
 • De Kleine Prins Hilversum
 • College De Kleine prins Hilversum
 • De Kleine Prins Expertisecentrum

Missie
De missie vormt het fundament onder het werk van onze organisatie. Hierin wordt aangegeven wat en op welke
wijze we invulling willen geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders/verzorgers en leerlingen met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen en langdurige ziekten – in de leeftijd van 4 tot 20 jaar – zich aangesproken voelen. Ook willen wij dat elke school en elke medewerker zich volledig richt
op het halen van een maximaal (leer)rendement voor ieder kind ongeacht zijn begaafdheid.
Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder als samenwerkingspartner ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid.
Wij werken hierbij samen met revalidatiecentra vanuit het principe “één kind – één plan” met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze.
 

Solliciteer