Overzicht

Wij zoeken 
een leerkracht met ervaring in het (speciaal) onderwijs, bij voorkeur ook met ervaring met het jonge kind. Je hebt goede
pedagogische endidactische vaardigheden en je kunt theoretische leerstof waar nodig omzetten in een praktisch aanbod. Je werkt
planmatig en doelgericht en kunt goed observeren. Je bent in staat om te differentiëren in je aanbod en manier van lesgeven. Je denkt niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Je kunt op je handen zitten wanneer dat nodig is. Je werkt graag samen in een team.

Jij draagt bij aan
de ontwikkeling van onze  leerlingen tot zo zelfstandig mogelijke, autonome individuen. Je helpt de leerlingen zich voor te bereiden op het leven buiten en na school en geeft ze daarbij de mogelijkheid om kennis en praktische vaardigheden op te doen volgens
hun eigen leerroute. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van onze afdeling en school.

 

Jij bent

 • sociaal vaardig
 • pedagogisch en didactisch onderlegd
 • doelgericht
 • inventief
 • prettig om mee samen te werken
 • flexibel en breed inzetbaar

Jij hebt

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • een onderwijsbevoegdheid (PABO)
 • werkervaring in het (speciaal) onderwijs
 • ervaring met differentiëren
 • planningsvaardigheden
 • goede ICT-vaardigheden
 • kennis of ervaring met ondersteunende communicatie, of bereidheid om dit te leren

Sollicitatieinformatie

Vragen |neem contact op met Margriet Hofman, M.Hofman@dekleineprins.nl
 
Solliciteren | mail je CV en motivatiebrief uiterlijk 30 september 2022 naar secretariaatpo.u@dekleineprins.nl.  
 
Gesprekken | week 37

Over De Kleine Prins Utrecht

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.
In totaal zitten er ruim 500 leerlingen op de scholen en zijn er binnen De Kleine Prins zo’n 315 werknemers werkzaam.
De locaties Utrecht en Hilversum zijn mytylscholen en de locatie Utrecht Noord is een school voor langdurig zieken.

Scholen en diensten:

 • De Kleine Prins Utrecht
 • College De Kleine Prins Utrecht
 • De Kleine Prins Utrecht Noord
 • De Kleine Prins Hilversum
 • College De Kleine prins Hilversum
 • De Kleine Prins Expertisecentrum

Missie
De missie vormt het fundament onder het werk van onze organisatie. Hierin wordt aangegeven wat en op welke
wijze we invulling willen geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders/verzorgers en leerlingen met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen en langdurige ziekten – in de leeftijd van 4 tot 20 jaar – zich aangesproken voelen. Ook willen wij dat elke school en elke medewerker zich volledig richt
op het halen van een maximaal (leer)rendement voor ieder kind ongeacht zijn begaafdheid.
Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder als samenwerkingspartner ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid.
Wij werken hierbij samen met revalidatiecentra vanuit het principe “één kind – één plan” met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze.
 

Solliciteer