Overzicht

De Rientjes Mavo is een kleinschalige school voor vmbo-TL. Onze slogan is Ik zie je op de Rientjes! Wij bieden onderdak aan ruim 400 leerlingen die uit Maarssen komen, maar voor een belangrijk deel ook uit de regio: Breukelen, Loenen, Kockengen, Vleuten en
De Meern.
Samen met RSG Broklede in Breukelen (havo/vwo) valt de Rientjes Mavo onder het bestuur van Stichting VO De Vechtstreek.

Op de Rientjes Mavo zetten we ons actief in voor een leef- en werkomgeving waar leerlingen hun diploma halen, zich veilig voelen en waar zij zich stapsgewijs kunnen ontwikkelen. Wij willen dat zij uiteindelijk zelfbewust en bewust van de omgeving een sterke
positie innemen in onze samenleving en daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

Op de Rientjes Mavo staan 4 pijlers centraal

  • Je mag er zijn; laat jezelf zien en horen!
  • Wees nieuwsgierig; stel vragen en bedenk creatieve oplossingen!
  • We bouwen voort op wat goed gaat en leren van onze fouten.
  • We doen het samen; vraag hulp en geef hulp!

 

De Rientjes Mavo zoekt een docent Nederlands, een echte VMBO-TL docent, met (liefst) ruime ervaring, ook in de eindexamenklassen. De Rientjes Mavo verwacht:

  • dat je bevoegd bent
  • goed kunt lesgeven
  • leerlingen ondersteunt waar nodig en uitdaagt waar het kan
  • ICT mogelijkheden om de leeropbrengst te optimaliseren zo goed mogelijk benut
  • zelf voortdurend blijft leren en ontwikkelen
  • betrokken bent bij en bijdraagt aan de ontwikkeling van de school

Sollicitatieinformatie

Contactpersoon:
Mocht je inhoudelijk vragen hebben over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Jan van de Voort, afdelingsleider
via nummer (0346) 561 360 of j.van.de.voort@rientjesmavo.nl

 

Over Mgr. A.E. Rientjes Mavo

Sinds 1954 verzorgt de Mgr. A.E. Rientjes Mavo vmbo-tl-niveau onderwijs in de Vechtstreek. De kleinschalige katholieke school kenmerkt zich door haar open karakter en is gevestigd in Maarssen. 
De Mgr. A.E. Rientjes Mavo is een school waar de leerlingen gezien worden en waar ze worden uitgedaagd via eigentijds onderwijs om hun talenten te ontwikkelen in een veilige en gestructureerde leeromgeving. De leerlingen worden gestimuleerd om op een verantwoorde manier goed te presteren en worden voorbereid op de havo en/of het mbo (middelbaar beroepsonderwijs).

De Mgr. A.E. Rientjes Mavo vormt samen met Regionale Scholengemeenschap (RSG) Broklede in Breukelen, Stichting voortgezet onderwijs ‘De Vechtstreek’ en hoort bij het samenwerkingsverband 'Sterk VO' van de gemeenten Utrecht en de Stichtse Vecht. 
 

Solliciteer