Overzicht

Wij zijn op zoek naar iemand voor het verzorgen van de lessen economie in de bovenbouw. Het gaat om een reguliere aanstelling van 0,4 fte  t/m juni 2023.

De kandidaat beschikt over een bevoegdheid economie of is in de laatste fase van de opleiding en heeft bijna een bevoegdheid.
Affiniteit met ICT in gebruik bij onderwijs als leermiddel en als hulpmiddel.

Op het Calvijn werken we vanuit een heldere visie we gaan altijd de dialoog aan met elkaar en zien leerlingen als een gelijkwaardige gesprekspartner.

 

Kennis en vaardigheden
–          Algemene theoretische en praktische gerichte kennis van het vakgebied, pedagogische en
           didactische onderwijsmethoden en – technieken en vaardig in het toepassen daarvan
–          Inzicht in missie, visie, taak, organisatie en werkwijze van de opleiding en de instelling
–          Inzicht in het onderwijs van de opleiding en in dat van het voorafgaand en vervolgonderwijs
–          Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het eigen vak- en werkgebied en voorafgaand en
           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld
–          Inzicht in onderwijskundige samenhangen in relatie tot het eigen werkgebied, voorafgaand en
           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld
–          Vaardig in het overdragen van kennis en vaardigheden
–          Vaardig in het begeleiden van VMBO-leerlingen en onderwijs-steunend personeel
–          Vaardig in de omgang met een diversiteit aan leerlingen en het inleven in de context van de 
           leerling
–          Communicatieve en sociale vaardigheden
–          Motiverende vaardigheden
 
Competenties
–          Leerling- en klantgericht
–          Samenwerken
–          Plannen en organiseren
–          Expertise
–          Ontwikkelen van leerlingen
–          Zelfinzicht
–          Probleemanalyse
–          Organisatie commitment
–          Prestatie motivatie
–          Overtuigingskracht

Opleiding
–          Relevante HBO opleiding en bevoegdheid

Werk- en denkniveau
–          HBO
 

Sollicitatieinformatie

U wordt verzocht alleen via meesterbaan te reageren.

Direct na sluitingstermijn van de vacature vindt selectie plaats en zullen de gesprekken gepland worden.

Over Calvijn College

Calvijn College is de school waar je wil zijn

Het Calvijn biedt leerlingen een vmbo-basis of kader leerweg in combinatie met een MBO-2 opleiding in het hart van Amsterdam Nieuw-West. Het is een school met een eigen gezicht. Een school die uitgaat van ieders kracht en motivatie. We scheppen voorwaarden, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en steeds meer zelf de regie kunnen nemen. Vanuit een professionele lerende organisatie en met een duidelijke onderwijsvisie leren en werken we samen om onderwijs op maat te kunnen bieden. Zo kunnen leerlingen in ons unieke beroepscollege in een doorgaande leerroute en eigen tempo een startkwalificatie behalen in de richtingen Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen. We werken hierin samen met het ROCvA
De school heeft ca. 550 leerlingen, waarvan twee derde de basisberoepsgerichte leerweg volgt en een derde de kaderopleiding.

In ons gloednieuwe gebouw wordt het onderwijs aangeboden in leergebieden en oefengebieden en wordt nadrukkelijk de praktijk benut. Onder de noemer Next, gaan we als school een sterke verbinding aan met de buurt en de arbeidsmarkt.
We beschikken over een dienstenwinkel en een kapsalon. Calvijn maakt intensief gebruik van ICT: alle leerlingen en docenten werken naast boeken ook met de I pad.

Solliciteer