Overzicht

Als gevolg van groei van onze school zoeken wij voor 2 tot 5 dagen een docent kunst en cultuur (&CKV).
Deze collega wordt ingezet binnen onze teams voltijd voor leerlingen met gematigde internaliserende of externaliserende gedragsuitingen en/of iplus voor leerlingen met zichtbare internaliserende gedragsuitingen. eplus leerlingen met zichtbare externaliserende
gedragsuitingen en/of ilab kinderen met gematigde internaliserende of externaliserende gedragsuitingen.

De leerroutes zijn 1e,2e&3e jaars PRO/VMBO/HAVO en 4e jaars examen route VMBO BL, KL en TL.

Wie zijn wij
Het Kromme Rijn College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het is een groeiende school en hierdoor altijd op zoek naar nieuwe collega’s die méér willen doen dan lesgeven alleen! 
Kom jij ons team versterken en maak jij samen met ons het verschil voor onze leerlingen die jou nodig hebben?
Schoolcontext & leerlingpopulatie:

Het Kromme Rijn College organiseert onderwijs aan leerlingen van 11 tot en met 21 jaar die zijn vastgelopen in hun (school)ontwikkeling. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs. Onze leerlingen hebben internaliserende
en/of externaliserende gedragsproblematiek al dan niet in combinatie met leerproblemen. Ons doel is het (leer)gedrag van leerlingen dusdanig te beïnvloeden dat zij tot maximale leerprestaties komen. Dit doen we door het onderwijs goed te organiseren en rekening
te houden met de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Onze kerntaak is om leerlingen te begeleiden naar vervolgonderwijs of arbeid (uitstroomprofiel vervolgonderwijs en arbeid). Hierbij staan de onderwijsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief van de
leerling centraal: wat heeft de individuele leerling nodig, hoe kunnen we dat organiseren en wie is daarvoor nodig?

In ruim 30 lesgroepen variërend van 5 tot 15 leerlingen wordt onderwijs verzorgd. Wij bieden praktijkonderwijs, vmbo en tot en met het derde leerjaar havo en vwo onderwijs aan. De school voorziet in een eindexamenprogramma vmbo bbl, kbl en tl en heeft voor
werkend lerende ‘studenten’ een aantal leerroutes ingericht: arbeidstoeleiding, brancheopleiding en leerwerktraject (vmbo-bbl). Hiervoor is een hoofdgebouw met zes praktijklokalen en een dependance (op loopafstand) tot onze beschikking.  In mei 2022 is er
een extra locatie in Utrecht geopend, aan de Ramsesdreef.

Wat vragen wij van jou
Als medewerker op het Kromme Rijn College ben je in staat vanuit herstelgericht werken te bemiddelen tussen leerlingen onderling. Wij begeleiden leerlingen in een positieve leer-, werk- en leefomgeving, met gedragsverandering als beoogd resultaat. Om dit te
bewerkstelligen werken onze docenten vanuit schoolwide Positive Behavior Support (PBS).
Wij zijn op zoek naar collega’s die:

  • Ervaring hebben in het omgaan met internaliserende en/of externaliserende gedragsuitingen van jongeren
  • Vanuit positief oplossingsgericht denken een stimulerende mentor / docent willen zijn met oog en aandacht voor de individuele jongere en groep zonder dat je het belang van onze doelgroep of de school uit het oog verliest.
  • Een werkopvatting hebben waarin past voor elke leerling één plan. Samenwerken met ouders / verzorgers en extern betrokken partijen.
  • Beschikken over een PABO-diploma (in opleiding) of een 2e graads bevoegdheid (in opleiding).  
  • Ingezet kunnen worden als docent & mentor binnen onze onderbouw-, middenbouw- of deeltijdteams.

U heeft een PABO-achtergrond of bent docent kunst en cultuur.

U hebt ervaring met internaliserende en/of externaliserende gedragsuitingen van jongeren als gevolg van aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen.

In al uw werkzaamheden bent u vanuit positief oplossingsgericht denken een stimulerende mentor / docent met oog en aandacht voor de individuele jongere en groep zonder dat u het belang van onze doelgroep of de school uit het oog verliest.

In uw werkopvatting past voor elke leerling één plan. Dat betekent om tot leren te komen: samenwerking met ouders / verzorgers en extern betrokken partijen. U staat boven het samenhangende proces van onderwijs en zorg. U kan dit proces vertalen naar een jaarlijks
ontwikkelperspectiefplan en dit in haalbare periodieke handelingsdelen vertalen voor / met de leerling. U heeft ervaring in het cyclisch werken en kennis van het leerlingvolgsysteem (bij voorkeur Magister).

Sollicitatieinformatie

Door middel van een korte motivatiebrief en curriculum vitae kunt u reageren. Geschikte kandidaten worden persoonlijk gebeld om in overleg een afspraak te maken voor een gesprek. Een meeloopdag en referentie-onderzoek behoren tot de procedure.  

Over Kromme Rijn College

Voor leerlingen van 11 tot 21 jaar met een gedragsvraagstuk organiseert het Kromme Rijn College in Utrecht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs om hun ambitie op vervolgonderwijs te realiseren. Hiervoor is een hoofdgebouw met zes praktijklokalen en een dependance (op loopafstand) tot onze beschikking. 

DOELGROEP: Jongeren met internaliserende en / of externaliserende gedragsuitingen als gevolg van: aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen. Met belemmerende invloeden buiten de schoolomgeving en bevorderende factoren die nog onbenut zijn gelaten. Beide vragen om een gemeenschappelijke schoolinterventie in afstemming mét ouders/verzorgers, betrokkenen en kernpartners. Hierin  waarvan de school het initiatief neemt en regie voert. Vanuit positive behavior support (SW-PBS) benaderen alle medewerkers de leerlingen en creëren/onderhouden zo een uitnodigend pedagogisch klimaat in de school. Het schoolteam heeft een traumasensitieve houding in het contact en is in staat vanuit oplossings-&herstelgericht denken bij intra-&interpersoonlijke ontwikkeling en indien nodig te bemiddelen tussen jongeren onderling (of jongeren in relatie met collega's).  

ONDERWIJS: Onze school verzorgt voorspelbaar onderwijs middels groepsstructuurlessen vanuit een uniform schoollesframe (waarin recht wordt gedaan aan de instructiebehoefte van leerlingen) en elektronische leeromgeving (Magister.me). Vanuit de individuele leerarrangementen, -routes en ondersteuningsbehoefte ontstaan lesorganisatie en groepsaanpak. In ruim 30 lesgroepen (groepsgrootte 8 leerlingen) wordt het praktijkonderwijs, vmbo en havo (vwo)-onderwijs tot en met het 3e leerjaar verzorgd. In die periode is de ambitie dat leerlingen de overstap maken naar het reguliere onderwijs. De school voorziet in een eindexamenprogramma vmbo bbl, kbl en tl. En heeft voor werkendlerende 'studenten' een aantal leerroutes ingericht van arbeidstoeleidng, brancheopleiding en leerwerktraject (vmbo-bbl). Voor toekomstige havo (vwo) leerlingen is een eindexamenroute in ontwerp.

Solliciteer