Overzicht

De functie houdt het volgende in:
NASK aan leerjaar 2
Natuurkunde aan leerjaar 3 en 4
Scheikunde aan leerjaar 3 en 4

Wij zoeken iemand die zowel scheikunde als natuurkunde kan geven en ervaring heeft met het TL examen.
 

Sollicitatieinformatie

Graag alleen brieven sturen via Meesterbaan en niet via andere emailadressen.
 

Over De Amsterdamse MAVO

Omschrijving
De Amsterdamse MAVO is een éénpitter alleen Mavo aanbiedt. De school heeft 260 leerlingen en heeft drie klassen in iedere jaarlaag.

DAM is een maatschappelijk geëngageerde school op humanistische grondslag. De school staat samen met de leerlingen midden in de samenleving en doet daaraan actief mee door middel van onze participatieprojecten. Wij noemen ons daarom een participatieschool. Uitganspunt vormen onze humanistische waarden.  
In ons onderwijsproces vinden we niet alleen kwalificatie belangrijk maar ook burgerschap en vorming. Deze drie gebieden zijn even belangrijk in onze school en vormen samen één geheel.
 
Wij zoeken docenten die enthousiast zijn over ons onderwijsconcept en samen met een fantastische team onze school nog beter te maken. Docenten die ondernemend zijn en het leuk vinden om, behalve hun eigen vak te doceren, samen met collega’s uit andere disciplines (maatschappelijke) projecten vorm te geven en te leiden. Hiervoor is creativiteit, energie, vakmanschap, flexibiliteit en professionaliteit nodig.
Docenten moeten aantoonbaar specialist zijn in hun vak, over uitmuntende pedagogisch en didactisch kwaliteiten beschikken en in staat zijn om te differentiëren. Tevens verwachten wij dat collega’s de humanistische waarden onderschrijven. Naast je vakbekwaamheid maken we graag gebruik van je talenten op andere gebieden die passen binnen Sport, Wetenschap&Techniek en Kunst&Cultuur.
Al onze medewerkers zijn samen 1 team. Dit betekent dat iedereen vanuit dezelfde visie werkt en waarin onze waarden leidend zijn. We geven niet alleen les maar zijn ook actief op de gebieden burgerschap en vorming.
Binnen de school heeft niemand een eigen koninkrijkje. De schoolleiding staat voor de klas en collega’s bezoeken elkaars lessen om af te stemmen en feedback te geven.
Er is veel aandacht voor de individuele leerling op het gebied van (cognitieve) ontwikkeling, vorming en talentontwikkeling.  

Eisen
– 1e of 2e graads docent
– Ervaring op MAVO niveau (ervaring met examinering op MAVO niveau is een pre)

Aanbod
– Werken in een ondernemend en enthousiast team.
– Meebouwen aan de ontwikkeling van de school
– Nemen van verantwoordelijkheid in een open organisatie
– Opbouwen van curriculum met geïntegreerde vakoverstijgende (maatschappelijke) projecten
– Ontwikkelen van je eigen projectleiderschap
– Begeleiden van persoonlijke ontwikkeling van leerlingen
– Verantwoordelijk voor je eigen vak
– Vertegenwoordigen van je vakgroep
– Stage en bijscholing (ook in het bedrijfsleven)

Arbeidsvoorwaarden                  
Salarisschaal: in overleg
Nadere informatie op www.deamsterdamsemavo.nl 
 

Solliciteer