Overzicht

We zoeken iemand met veel eigen ideeën en een groot hart voor meerdere facetten van het vak: literatuur, argumentatie en debat, taalkunde, schrijven, de brug naar andere kunstvormen en vakken. Affiniteit met taalbeleidskwesties en/of remedial teaching
is een pre.

De startdatum stellen we in overleg vast, maar dit schooljaar (2022-2023) starten is mogelijk. De omvang van de vacature is 0,6 tot 1,0 fte, dit vraagt om een beschikbaarheid van drie tot vijf dagen per week. We zoeken een enthousiaste collega en staan open
voor zij-instromers.

Over de school:

Het St. Ignatiusgymnasium, onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid, biedt uitdagend, inspirerend en betekenisvol onderwijs met klassieke vorming als verrijkend perspectief. De school heeft aandacht voor verschillen en stimuleert eigen
initiatief. De school richt zich op de ontwikkeling van zelfverantwoordelijke individuen en sociale wereldburgers die optimaal toegerust zijn voor het wetenschappelijk onderwijs en de kennisintensieve maatschappij van de 21e eeuw. Zie ook www.ig.nl en www.svoaz.nl.

Wat breng jij mee?

· Je beschikt bij voorkeur over een eerstegraads bevoegdheid.
· Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat.
· Je bent in staat om leerlingen van een klas zowel als groep als individueel te benaderen.
· Je zet werkvormen in die goed aansluiten bij de leerdoelen van de les.
· Je weet zowel de getalenteerde als minder getalenteerde leerlingen te motiveren.
· Je hebt een positieve houding in de samenwerking met collega’s.

Wat bieden wij?

· Nieuwe collega’s krijgen een begeleider vanuit de sectie toegewezen. Daarnaast krijg je begeleiding van een docentcoach.
· Een gemeenschap waarbinnen leren van en met elkaar centraal staat en fouten maken mag.
· Betrokken, enthousiaste collega’s.
· Goede faciliteiten (laptop, digitale borden, wifi, docentenwerkplekken, etc.).

Hoe is de school georganiseerd?

· Lessen van 70 minuten.
· Een schooljaar dat is ingedeeld in vier perioden van ongeveer negen weken.

Sollicitatieinformatie

Als u belangstelling hebt, kunt u uw brief met cv mailen naar de heer Bijdendijk, medewerker personeelszaken, michiel.bijdendijk@ignatius.nl.

Vragen over de vacature kunnen gesteld worden aan mevrouw Rekers, docent Nederlands, clara.rekers@ignatius.nl.

Naast het voeren van sollicitatiegesprekken is het geven van een proefles mogelijk onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Over St. Ignatiusgymnasium

Het St. Ignatiusgymnasium biedt een rijke leeromgeving,waarbinnen leerlingen op intellectueel, sociaal en creatief gebied hun talenten kunnen ontwikkelen. Hoogstaand kwalitatief onderwijs leveren, is troef binnen onze school. We willen onze leerlingen meer mogelijkheden bieden te excelleren zowel in de alpha, de beta als in de gamma hoek. Zo kunnen leerlingen deelnemen aan een breed aanbod op universiteiten. We zijn er ook van overtuigd dat kennismaken met activiteiten op het brede gebied van kunst en cultuur een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling. Onze docenten regisseren het leerproces door te differentiëren, stimuleren en sturen. Door te focussen op dit leerproces wil het St. Ignatiusgymnasium de goede resultaten en hoge opbrengsten borgen.

Solliciteer