Overzicht

De Adriaan Roland Holstschool is per 6-3-2023, ter vervanging van het zwangerschapsverlof van één van onze collega’s, op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste (bij voorkeur) 1e en of 2e graads bevoegde collega voor het vak Nederlands, die zich wil inzetten
om samen met een betrokken en gedreven team de periodelessen en vaklessen Nederlands te verzorgen voor onze leerlingen. Wij zijn een vrijeschool en geven vanuit onze visie gezamenlijk vorm aan ons onderwijs.

Wat is periodeonderwijs (ook wel hoofdonderwijs genoemd): lees hier.
Voor een leraar met echt passie voor zijn of haar werk is periodeonderwijs de mooiste onderwijsvorm omdat je echt je passie voor je vak kwijt kunt. Niet zomaar het boek volgen, maar in iedere les de leerlingen inspireren en bewegen voor jouw vak, drie weken
lang, de eerste twee lessen.

Het gaat hier om ongeveer 0,8-0,9 fte.

Voor vragen over de functie en de concrete taakinhoud kan je terecht bij Ariëtte Kasbergen, a.kasbergen@arh.nl
 
Sollicitaties, met motivatie en cv kunnen gestuurd worden naar Silvia Welling, s.welling@arh.nl en Marcia van Teeseling, m.vanteeseling@arh.nl

 

  • 1e en/of 2e graads bevoegd docent Nederlands
  • Affiniteit met de vrijeschool didactiek heeft de voorkeur

Sollicitatieinformatie

Voor vragen over de functie en de concrete taakinhoud kan je terecht bij Ariëtte Kasbergen, a.kasbergen@arh.nl
 
Sollicitaties, met motivatie en cv kunnen gestuurd worden naar Silvia Welling, s.welling@arh.nl en Marcia van Teeseling, m.vanteeseling@arh.nl

 

Over Adriaan Roland Holstschool

De Adriaan Roland Holstschool voor vrijeschoolonderwijs biedt een veelzijdige baan in een uitdagende warme en informele werkomgeving, geïnspireerd  door de antroposofie, het gedachtegoed van Rudolf Steiner. De school is in de laatste jaren gegroeid, hetgeen organisatorische veranderingen met zich meebrengt. De school is volop bezig zich te ontwikkelen en biedt ruimte voor verdere professionalisering.  De Adriaan Roland Holstschool behoort tot De Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland en is een samenwerkingsverband van de Vrije Scholen voor vwo, havo, en vmbo-t in Amsterdam, Haarlem en Bergen (N-H). De scholen kennen een substantiële autonomie binnen bovenschools vastgestelde afspraken op de terreinen van financiën en personeelszaken. In totaal telt de stichting ruim 2500 leerlingen en heeft circa 300 medewerkers in dienst. De ARH heeft zelf een leerlingenpopulatie van ruim 950 leerlingen en circa 100 medewerkers. De school zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat waar leerlingen met hart, handen en hoofd zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen in een omgeving waarin docenten en leerlingen gelijkwaardig met elkaar omgaan.

Solliciteer