Overzicht

Wij zijn  op zoek naar een 

enthousiaste docent Wiskunde 2e graads

 

De volgende competenties zijn belangrijk:

  • Je bent vaardig in het coachen/ begeleiden van leerlingen bij hun leerproces;
  • Je bent gericht op een goede relatie met de leerlingen;
  • Je werkt gestructureerd en vanuit een duidelijk lesplan;
  • Je kunt goed plannen en organiseren;
  • Je bent duidelijk doch empathisch in je communicatie;
  • Je werkt nauw samen met je collega’s en je leidinggevende

Voor deze mooie baan beschik je over:

  • Een afgeronde opleiding 2e graad docent Wiskunde
  • Ben je docent in opleiding, dan nodigen wij je ook uit om te solliciteren
  • Affiniteit met lesgeven op verschillende niveau’s

Wij bieden je:
Een uitdagende baan in een brede, kleine scholengemeenschap, midden op de Veluwe.

Sollicitatieinformatie

Solliciteren:
De reactietermijn voor deze vacature is tot en met 14 februari 2023 a.s. Stuur je CV en motivatie via Meesterbaan t.a.v. mevrouw Spiegelenberg, teamleider onderbouw RSG N.O.-Veluwe.

Wij zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet!
 

Over RSG N.O. Veluwe

De RSG N.O.-Veluwe is onderdeel van de Aurora OnderwijsGroep, een samenwerkingsverband tussen primair en voortgezet algemeen toegankelijk onderwijs op de Veluwe en omgeving. Samen met de school RSG Slingerbos Levant en de scholen uit het basisonderwijs van de Stichting Proo vormen wij de Aurora OnderwijsGroep.

Een leven lang jezelf mogen zijn. Jezelf mogen ontwikkelen. Dat is allesbehalve vanzelfsprekend, maar voor onze scholen het vergezicht waaraan we werken.

Vrijheid, relatie en diversiteit
Het openbare karakter verbindt de drie stichtingen en de scholen met elkaar. De kernbegrippen vrijheid, relatie en diversiteit zijn het kompas van de wijze van (samen)werken. De scholen hebben de ruimte om eigen keuzes te maken hoe zij het openbare karakter zichtbaar, voelbaar en merkbaar maken in hun omgeving.

RSG N.O.-Veluwe
In onze brede scholengemeenschap bieden we vmbo basis, vmbo kader, mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig) atheneum aan.

De RSG N.O.-Veluwe is een kleinschalige, openbare school, waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Het erkennen van en omgaan met verschillen tussen mensen is een belangrijke waarde. Wij zijn een afspiegeling van de samenleving en zijn ons hiervan bewust. Ieder mens is uniek en verdient het om zich op zijn eigen wijze te kunnen ontplooien. 

Wij kennen en waarderen onze leerlingen en zorgen voor een veilige leeromgeving. Wij leiden onze leerlingen op tot betrokken wereldburgers. Respect en begrip voor ieders normen en waarden en de vrijheid van meningsuiting staan centraal. Het diploma dat onze leerlingen ontvangen getuigt niet alleen van hun capaciteiten, maar ook van hun vermogen om zelf regie te nemen over hun ontwikkeling.

Wij streven naar goed, passend en thuisnabij onderwijs. Wij vinden dat er drie componenten in gezamenlijkheid nodig zijn om goed onderwijs te organiseren: de basis op orde, maatwerk en goede begeleiding.
Onder basis op orde verstaan wij professionele en deskundige medewerkers, onderwijs en resultaten van goede kwaliteit en moderne faciliteiten die het leerproces ondersteunen.
Maatwerk bieden wij door onze leerlingen goed te volgen en goed te begeleiden. Zo zorgen wij voor een scherp zicht op de ontwikkeling van elke leerling en passen wij het onderwijs op hen aan.
Om elke leerling maatwerk te kunnen bieden is heel nabije begeleiding nodig. Met goede begeleiding leren wij onze leerling het beste kennen, zodat we hen kunnen helpen hun eigen leervragen, doelen en leerroute vorm te geven.

Elke leerling heeft immers recht op mensen om zich heen, die de leerling kennen en begeleiden op de weg naar een waardevolle toekomst als zelfstandige burger in onze complexe maatschappij.

 

Solliciteer