Overzicht

Omdat een van onze collega’s wegens ziekte tijdelijk geen lessen kan geven, zoeken we een enthousiaste, bevlogen docent Engels die gymnasiasten weet te boeien en uit te dagen. Verder zoeken we iemand die prettig kan samenwerken in een betrokken sectie
en die hart heeft voor slimme pubers. De vacature strekt zich uit over meerdere jaarlagen; we proberen de nieuwe collega niet in te zetten in de examenklassen. 

De docenten Engels op Sorghvliet besteden veel aandacht aan literatuuronderwijs. We zoeken dan ook een collega die hier ervaring mee heeft. Het programma dat de sectie in de afgelopen jaren heeft vorm gegeven is uitdagend. Leerlingen halen daardoor goede resultaten.

Op Sorghvliet wordt ook Cambridge Engels aangeboden; in klas 5 worden daar extra uren voor ingeroosterd. Ervaring met het Cambridge examen is een pré. 

We zoeken een docent die eerstegraads bevoegd is en ervaring heeft op een gymnasium (VWO). 

Sorghvliet is een (protestant-)christelijk gymnasium. We verwachten van alle medewerkers dat zij het christelijke karakter van de school onderschrijven en ten minste bereid zijn om mee te werken aan de activiteiten die daaruit voortvloeien.

Sollicitatieinformatie

Een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de sectie en een schoolleider beoordeelt de sollicitaties. Uiteindelijk worden maximaal vier kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met twee sollicitatiecommissies, waarin in ieder geval de sectie, de
schoolleiding, de PMR en de leerlingen zitting hebben. De samenstelling van deze commissies kan variëren. 

 

Over Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Sorghvliet is een categoriaal gymnasium met ongeveer 800 leerlingen en 70 docenten. Kernwoorden: kleinschalig, korte lijnen, geheel zelfstandig, christelijk, erg actief, hoge kwaliteit.

Sorghvliet leidt leerlingen op tot betrokken, onderzoekende en autonoom denkende wereldburgers. Onze leerlingen hebben besef van de eigen identiteit, cultuur en tradities, beschouwen de steeds veranderende wereld en dragen actief bij aan het verbeteren ervan. Onze leerlingen trekken de wereld in en voor onze leerlingen halen we de wereld ook binnen. Een Sorghvliet-diploma is niet een droge optelsom van je resultaten voor schoolexamens en examens; docenten op Sorghvliet bieden dan ook meer dan een standaardprogramma. 
 

Solliciteer