Overzicht

Een klas met 21 enthousiaste en leergierige kinderen en een fijne groep van collega’s binnen ons integraal Kindcentrum wacht op jou! De Kei is volop in ontwikkeling en sinds16 november 2022 werken wij in ons gloednieuwe schoolgebouw. We kunnen jouw enthousiasme
en ervaring goed gebruiken, dit is jouw kans om ons IKC mede verder vorm te geven en de kinderen van groep 8 een mooie afsluiting van hun basisschooltijd te bezorgen! Startdatum 6 maart 2023 of eerder indien mogelijk.

Wie zijn wij
Kindcentrum De Kei biedt basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar in de wijk Schothorst. Wij willen kinderen in de wijk de kans geven om zich optimaal te ontplooien en ontwikkelen tot democratische wereldburgers. Daarom werken school en opvang
vanuit één visie en pedagogisch klimaat. Wij bieden ruimte om te spelen, te ontdekken en te ontmoeten. We creëren een veilige omgeving en zetten burgerschapsontwikkeling centraal in al onze activiteiten. Dat betekent dat we kinderen willen leren om eigen-wijs,
creatief en vol zelfvertrouwen naar de (snel veranderende) wereld te kijken. Om eigen keuzes te leren maken. En respectvol om te gaan met de mensen om hen heen.
De Kei is een maatschappelijke onderneming die kunst- en cultuuronderwijs hoog op de agenda heeft staan. Kinderen, professionals én ouders kunnen hun talenten hier maximaal inzetten en benutten. Ouderbetrokkenheid- en participatie staat dan ook hoog in het
vaandel.
De Kei is een kindcentrum in ontwikkeling. Het bovenstaande beeld is de stip aan onze horizon. We zijn er nog niet. We werken planmatig aan het samengaan van Opvang en Onderwijs. Het betrekken van ons nieuwe gebouw afgelopen 16 november zien we als een belangrijke
mijlpaal binnen de ontwikkeling naar het kindcentrum dat we gaan worden. De inhoudelijke ontwikkeling is inmiddels ook gestart. Lees meer op www.kindcentrumdekei.nl. 

Wie we zoeken
Wij zoeken een enthousiaste, geduldige, begripvolle en initiatiefrijke leerkracht voor groep 8. Door jouw daadkrachtige en stimulerende houding weet jij direct een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. Jij zorgt samen met je collega’s voor
een veilig leerklimaat waar iedereen met plezier naar school komt Daarnaast geloof jij in de kracht van het werken vanuit één visie en pedagogisch klimaat met onze collega’s van de opvang.

Jij bent iemand:
• Die plezier heeft in het lesgeven in de bovenbouw en onze leerlingen wil begeleiden op de stap naar het voortgezet onderwijs;
• Die be;voegd is om les te geven in het Primair Onderwijs;
• Die pedagogisch en didactisch sterk is onderlegd;
• Met goede communicatieve eigenschappen, die graag proactief samenwerkt;
• Met analytisch vermogen, die dit kan koppelen aan handelings- en opbrengstgericht werken
• Die regie neemt in zowel het takenpakket als de eigen ontwikkeling.

Sollicitatieinformatie

Nieuwsgierig geworden?
Je kan uiteraard meteen solliciteren, daar worden wij blij van! Dat kan eenvoudig door vóór 10 februari 2023 een mail te sturen met cv en motivatie naar Janine van der Pas, directeur via janine.vanderpas@meerkring.nl. Wil je liever eerst vrijblijvend kennismaken
met de school of informatie? Neem dan contact op via mail of telefoon: 033 4330695

Over Kindcentrum De Kei

Kindcentrum De Kei biedt basisonderwijs en kinderopvang in Amersfoort Schothorst. Het is een plek waar kinderen kunnen groeien en op eigen-wijze leren leren. Een ontmoetingsplek in de wijk, waar ouders, leerkrachten en (zorg)experts samen werken aan een veilige en fijne basis.

Leerlingen prikkelen om hun eigen talenten te ontdekken. Dat is waar we bij De Kei naar streven. Daarom is er op onze school veel ruimte voor creativiteit en werken we projectmatig: één thema verbindt de verschillende vakken met elkaar en brengt kennis en praktische vaardigheden samen. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf doelen leren stellen en leren reflecteren, waardoor ze meer zelfinzicht krijgen en dat ze verantwoordelijkheid voelen voor de ander én de wereld om hen heen.

De Kei kijkt verder
De basisvakken (zoals rekenen en taal) krijgen bij De Kei elke ochtend de volle aandacht. In de middag werken we projectmatig aan andere vakken, die daar perfect op aansluiten. Kinderen worden zo (eigen) wijzer in de digitale wereld, leren presenteren en samenwerken en krijgen een creatieve mindset.

Plezier staat voorop
Wat leuk is, leert makkelijker. Daarom draait het bij De Kei om plezier in het onderwijs. Om lessen die prikkelen, uitdagen en nieuwsgierig maken.

Kunst en cultuur verrijken ons het onderwijs
Creatief zijn stimuleert creatief denken. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. De Kei heeft een kunst- en cultuurprofilering. Dat betekent dat er op school veel tijd en ruimte is voor handvaardigheid, tekenen, dans, drama en muziek. Lessen van hoge kwaliteit, vaak gegeven door een vakdocent.

De Kei laat los én houdt vast
Op De Kei leren kinderen doelen stellen en reflecteren en krijgen ze inzicht in hun talenten en ontwikkelpunten. Daar worden ze eigen-wijs van. Tegelijk houdt De Kei de ontwikkelingen van elk kind scherp in de gaten, bijvoorbeeld door kindgesprekken te voeren en regelmatig te toetsen.

Samen staan we sterk
Ouders, leerkrachten, leerlingen en (zorg)partners in de wijk zijn bij De Kei allemaal een onmisbaar onderdeel van het onderwijs. We leren van elkaar en werken samen. En zo zorgen we voor een veilige en fijne omgeving. De basis voor keigoed en eigen-wijs onderwijs.
 

Solliciteer