Overzicht

Stichting ELAN bestaat uit acht scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs (so/vso) in de regio Gooi en Omstreken. Voor Elan College Bussum (vso) zoeken wij voor het nieuwe schooljaar
 
                                                    een enthousiaste Docent Speciaal Onderwijs
 
Functie
Je vindt het leuk om kinderen te helpen en te begeleiden. In de klas, maar ook individueel. Je voelt aan wat kinderen nodig hebben en bent in staat hen vertrouwen te geven en een band op te bouwen. Je bent empathisch ingesteld en door je betrokkenheid en aandacht
laat je kinderen groeien en durven ze net een stapje extra te zetten. Je werkt nauw samen met de groepsleerkracht, helpt met de voorbereiding van de lessen en ondersteunt waar nodig. Je bent toegankelijk en communicatief naar leerlingen en collega’s en  vindt
het leuk om in een organisatie te werken waar ‘elke dag een beetje beter’ voorop staat. Jouw inzet komt als extra bovenop de basisformatie.
 
Over Elan College Bussum
Elan College Bussum is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school richt zich op havo/vwo leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum. De doelgroep zijn leerlingen die onvoldoende tot leren en ontwikkelen komen in het regulier (voortgezet)
onderwijs. Om in aanmerking te komen voor een onderwijsplek bij Elan College Bussum is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig voor voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school staat het leren centraal. Wij geven onderwijs volgens het reguliere havo/vwo
curriculum in de vorm van een jaarklassensysteem. Voor het behalen van een diploma doen de leerlingen staatsexamen (mondeling en schriftelijk).
Elan College Bussum verzorgt het didactische aanbod op havo/vwo niveau in samenwerking met IVIO@school.
 
 

Wat vragen we?

  • affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
  • plezier in het begeleiden en helpen van kinderen
  • actief meedoen in een lerende organisatie (samen werken en samen leren)
  • een leergierige en open houding
  • bij voorkeur een afgeronde opleiding PABO

Sollicitatieinformatie

Informatie en solliciteren:
Als je vragen hebt, neem dan contact op met Karin Gebuis, HR-manager, 035 685 28 47. Je cv kun je met een korte motivatie zsm mailen naar
vacature@stichtingelan.nl.

Over VSO Elan College Bussum

Elan College Bussum is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen met een Autisme Spectrus Stoornis (ASS). Binnen Elan College Bussum maken we gebruik van de methodiek ‘Geef me de 5’. We zijn een hiervoor gecertificeerde school. Geef me de 5 wordt binnen Elan College Bussum toegepast op school- en klassenniveau. We creëren een omgeving waarin structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal staan. Een omgeving waarin leerlingen optimaal kunnen leren en ontwikkelen.

De leerkracht/mentor wordt opgeleid in de “Geef me de 5”-methodiek, waardoor hij/zij de auti-communicatie beheerst en andere vaardigheden die autismesensitief zijn. We gaan er als team vanuit dat leerlingen elke dag de intentie hebben het goed te doen. Als voor de leerling alles duidelijk is, er vertrouwen en motivatie is, doet de leerling wat er van hem wordt verwacht. De professionele rol van de mentor is om tolk te zijn van waarneming, gedachten, gevoel, gedrag en omgeving.
We geven de leerlingen helderheid over wat we van hen verwachten door duidelijk aan te geven Wat zij, Waar, Wanneer, met Wie en Hoe moeten doen.

Solliciteer