Overzicht

De Da Costaschool is een basisschool in de Afrikaanderwijk. Samen met 24 collega’s bieden wij onderwijs aan 150 leerlingen.

‘De toekomst ben je zelf’, zo luidt onze slogan. Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst door het aanbieden van de kernvakken. En tijdens leertijduitbreiding wordt ingezet op brede ontwikkeling, natuurlijk in samenspraak met ouders. Onze betrokken
mini-burgers gaan aan het eind van de basisschool met een toekomstgerichte blik naar het voortgezet onderwijs!

Da Costaschool is onderdeel van schoolbestuur PCBO. PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?

  • Je wilt je inzetten voor kinderen uit een focuswijk van Rotterdam
  • Je beschikt over didactische en pedagogische vaardigheden
  • Je hebt Rotterdamse daadkracht, bent betrokken en levert kwaliteit
  • Je bent toegankelijk voor collega’s en ouders.
  • Je hebt een nieuwsgierige houding naar verschillende levensovertuigingen en beschouwt deze als waardevol voor de ontwikkeling van leerlingen.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie en reactie
Wil je meer weten? Neem een kijkje op onze website www.dacostaschool.com.
Ben je enthousiast geworden en wil je kennismaken met de school?
Neem dan contact op met Pia Poot en Sabrina Zaalman, directeur en adjunct-directeur, via 010-4843534 of mail naar dcs@dacostaschool.com.

Een gemotiveerde reactie met cv kan, voor 1 juli 2023, gemaild worden naar dcs@dacostaschool.com

Over Da Costaschool

Solliciteer