Overzicht

Voor onze locatie Buys Ballot zijn wij met spoed op zoek naar een
docent(e) Nederlands ivm ziektevervanging in ieder geval tot 31-03-2023, maar waarschijnlijk langer. 

Je geeft les aan TL onderbouwleerlingen.
 

We zoeken iemand die voldoening en plezier haalt uit het werken met jongeren. Iemand bij wie het leerproces en de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Je krijgt de ruimte om het beste uit jezelf te halen als docent. Bij voorkeur beschik je over
een lesbevoegdheid tweedegraads docent Nederlands. Indien je hiervoor in opleiding bent en enige stage(ervaring) hebt binnen het onderwijs nodigen wij jou ook van harte uit om te solliciteren. 

Sollicitatieinformatie

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Koen Evers, telefonisch op 0418 – 51 25 00 of per e-mail k.evers@cambiumcollege.nl. 

Over Cambium College

Werken bij Cambium College
Een openbare, veilige en laagdrempelige school. Zo is het Cambium College in Zaltbommel nog het best te typeren. Zo ook ervaren leerlingen en personeel hun school, waar respect over en weer een grote rol van betekenis speelt. Het Cambium College wil leerlingen meer op maat bedienen en gelooft in een persoonlijke benadering van leerlingen. Kijken naar kansen, kijken naar de uitvergroting van individuele talenten. En natuurlijk in algemene zin een degelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs. Een school met hart voor de jonge generatie en een open visie op hoe je die generatie voorbereidt op de toekomst. Het Cambium College heeft twee locaties. 

Locatie Buys Ballot
Op de locatie Buys Ballot zitten ongeveer 1300 leerlingen voor vmbo-tl, havo en vwo. We werken met ingang van schooljaar 2022-2023 met een flexibel rooster, met als kenmerk een verlengde lestijd. Naast het basisprogramma kunnen we leerlingen die het nodig hebben extra ondersteuning bieden en leerlingen die het aankunnen een extra aanbod geven. Geen vast stramien, maar juist maatwerk, dat we kunnen bijsturen aan de hand van de ervaringen.
Leerlingen worden begeleid door coaches die de leerlingen een aantal jaren begeleiden. Wij geloven dat dit zorgt voor een betere band met leerlingen en ouders. Iedere docent is een coach van ongeveer 15 leerlingen. De manier waarop onze coaches begeleiding bieden, is voortdurend in ontwikkeling, zo begeleiden we de leerlingen in het maken van de juiste keuzes en het leren plannen. 
Onze school heeft de beschikking over moderne leermiddelen. Alle leerlingen en medewerkers zijn in het bezit van een eigen device. We zoeken naar een goede balans tussen nieuwe wegen en traditionele waarden. Allemaal met als uiteindelijke doel de leerling een degelijk diploma en levenservaring meegeven waar hij/zij mee vooruit kan naar een vervolg in het (onderwijs)leven.

Locatie Buys Ballot ligtop 2,6 km afstand van station Zaltbommel en is daarmee ook heel goed bereikbaar via het OV.

Locatie De Waard
Op locatie De Waard zitten ongeveer 400 leerlingen voor vmbo-bb en vmbo-kb. Locatie de Waard is kleinschalig met veel keuze mogelijkheden voor elke leerling. In de onderbouw maken de leerlingen vier maal per jaar een keuze voor het volgen van een talenroute. Zo leren ze het talent in zichzelf te ontdekken. In de bovenbouw bieden wij 5 profielen aan. Leerlingen volgen, naast hun verplichte profieldelen, ook een aantal vrije keuzedelen, bijvoorbeeld in een ander profiel.
Ons gebouw is modern, licht en kleurrijk, dat in één oogopslag te overzien is. Het is er rustig en schoon.
Op locatie de Waard worden de leerlingen begeleid vanuit klassenmentoren.
Wij werken met de ‘herstelrechtvisie’ van Jan Ruigrok. We gaan uit van de gedachte dat iedereen z’n plekje heeft binnen onze school. Als je iets doet waardoor je die plek dreigt kwijt te raken, heb je altijd het recht om die terug te verdienen. Wij helpen de leerling hierbij, maar die moet ook zelf initiatieven nemen. Dat werkt heel goed.

Locatie De Waard ligt op 730 m afstand van station Zaltbommel en is daarmee ook heel goed bereikbaar via het OV.

 

Solliciteer