Overzicht

Je boft! Er is een plekje op KBS Franciscus en je kunt komen werken binnen onze prachtige school met een betrokken, positief en gezellig team en nog leukere leerlingen. In de school is een mooie gymzaal gehuisvest en wachten de leerlingen van de groepen
3 t/m 8 met smart op een nieuwe vakleerkracht gym.

 

Wij zoeken een collega die:

  • bevoegd is om bewegingsonderwijs te geven (ALO); 
  • ervaring en affiniteit heeft met het werken binnen het basisonderwijs; 
  • een actieve bijdrage levert aan een positief (pedagogisch) klimaat; 
  • kennis heeft van de laatste onderwijskundige ontwikkelingen.

Sollicitatieinformatie

Graag maak ik een afspraak (directie@kbsfranciscus.nl) om elkaar beter te leren kennen en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Voor vragen kun je terecht op de website of mailen. Hopelijk tot snel!

 

Over KBS Franciscus

KBS Franciscus is een open katholieke basisschool met 325 leerlingen verdeeld over 14 groepen.
Het team van KBS Franciscus streeft ernaar dat de leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Wij streven ernaar dat alle leerlingen zich zo volledig mogelijk kunnen ontplooien met inzet van hun eigen talenten. Dit proberen wij bereiken d.m.v. handelings- en opbrengstgericht te werken.
Wij besteden veel aandacht aan de kernvakken, waarbij er ook aandacht is voor de andere vakgebieden.
Daarnaast is een goede relatie met ouders voor ons belangrijk om zo goed mogelijk samen de belangen van de leerlingen behartigen.

Solliciteer