Overzicht

gymleerkracht basis onderwijs
School: ISK de Toekomst
Contactpersoon: Mevr. M. de Winde, teamleider
Telefoonnummer: 06-12870285 (school)
Sector: PO & VO ( Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs)
fte: 0,10 – 1,00
Uren: in overleg
Onderwijsvorm: niet van toepassing
Afdeling: niet van toepassing
Dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast
Bevoegdheid: ja
Aanvangsdatum: zo spoedig mogelijk

ISK de Toekomst zoekt gymdocenten
ISK de Toekomst in Gorinchem is op zoek naar enthousiaste gymdocenten voor een aantal groepen.
Op dit moment stromen er veel nieuwe leerlingen in. Wil jij ons voor een paar uur of voor een paar dagen per week komen ondersteunen?

Over ISK de Toekomst

ISK de Toekomst is een internationale schakelklas in het centrum van Gorinchem voor leerlingen van 11 tot 20 jaar waar nieuwkomers de Nederlandse taal leren. Naast het vak Nederlands, krijgen ze ook rekenen en burgerschap. In het tweede jaar bij ons op school
krijgen ze ook zaakvakken (ak, gs en bio) en wiskunde.

Wat zoeken we?

· Een docent voor het vak gymnastiek. Het betreft minstens 26 lesuren. Je kunt ook reageren als je maar een deel van de vacature zou willen vervullen.

Wat verwachten we

· Je bent bevoegd om les te geven;
· Je vindt het leuk om tijdens de gymlessen ook met taal bezig te zijn.
· Je vindt het leuk om voor elke leerling maatwerk te leveren;
· Je werkt graag samen met de jongeren, ouders en collega’s.

Informatie en solliciteren Meer over ISK de Toekomst kun je vinden op www.iskdetoekomst.nl of je komt een keer langs.

Bel of mail gerust!
Madelaine de Winde
06-48837819
m.dewinde@iskdetoekomst.nl

om te solliciteren ga naar: https://www.roozz.nl/vacatures/leerkracht-isk-de-toekomst

Sollicitatieinformatie

Over OVO ISK de Toekomst

ISK de Toekomst is een internationale schakelklas 

waar je als nieuwkomer de Nederlandse taal leert. Je wordt voorbereid op een toekomst in Nederland. ISK de Toekomst heeft een regionaal karakter. Het aantal leerlingen varieert per schooljaar. In het schooljaar 2020-2021 telde de school ongeveer 60 leerlingen (uit 30 verschillende landen). De internationale schakelklas is een school voor nieuwe Nederlanders in de leeftijd van 11,6 tot 18 jaar. Op een internationale schakelklas leer je de Nederlandse taal en word je voorbereid op voortgezet onderwijs, middelbaar of hoger beroepsonderwijs, (begeleid)werk of inburgering. 

Een internationale schakelklas is een brug tussen de school in het land van herkomst en de Nederlandse school. 

Voor meer informatie kun je onze websites bezoeken www.stichtingovo.nl en www.iskdetoekomst.nl

Solliciteer