Overzicht

Wil jij als lid van de Raad van Toezicht een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs in Utrecht? 

De beoogde kandidaten zijn deskundig op het genoemde aandachtgebied en hebben daarnaast een brede blik op onderwijs en bestuur. Met de benoeming van het nieuwe lid willen we ook de aandachtsgebieden HRM & organisatieontwikkeling en politiek-bestuurlijke
kennis en ervaring invullen.

Sollicitatieinformatie

Solliciteer dan uiterlijk 22 februari 2023. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met mevrouw Hester Stubbé, vicevoorzitter Raad van Toezicht, op telefoonnummer 06 – 20 04 25 18.
 
De procedure
De selectieprocedure is als volgt gepland:

  • De brievenselectie is gepland op maandag 6 maart a.s.
  • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op:
  • donderdag 9 maart a.s. tussen 16.30 uur en 20.00 uur
  • maandag 13 maart a.s. tussen 16.30 uur en 20.00 uur
  • De benoeming is voorzien per 3 april a.s.

 
De selectiecommissie bestaat uit twee leden Raad van Toezicht. De bestuurder, een schooldirecteur en een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad sluiten hierbij aan als adviseur.
 
 
 

Over KSU Bestuursbureau

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 850 medewerkers verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 7.000 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld over 30 locaties.
De KSU-scholen bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren ze handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar. Dit kan alleen samen met ouders, de wijk en de stad. Onze scholen staan midden in de samenleving.
De KSU zet zich volop in op de vijf volgende pijlers: Uitstekend onderwijs, Digitalisering, Lerend organiseren, Interne samenwerking en Externe samenwerking.
Wij bieden onze medewerkers goede faciliteiten, een nauwe samenwerking met het interne stafbureau en externe partners en daarnaast een uitdagende en professionele omgeving. We bieden hen veel ruimte om te ontwikkelen, vernieuwen en verantwoordelijkheid te nemen. Hier werken we elke (school)dag aan. Met veel plezier!

Solliciteer