Overzicht

Het lid functiegroep Ondersteuning en Begeleiding:
​​

 • Overlegt regelmatig met de overige leden van de functiegroep O&B en voert afspraken uit in het eigen team,
 • Informeert de COB m.b.t. knelpunten bij de uitvoering in het eigen team en anticipeert,
 • Informeert medewerkers in het team op het gebied van passend onderwijs en beleid ondersteuning en begeleiding op school,
 • Ondersteunt de eigen teamleider met het monitoren van het schoolbeleid in het eigen team,
 • Initieert een actieve samenwerking met de mentoren uit het eigen team,
 • Organiseert periodiek overleg met de mentoren uit het eigen team,
 • Monitort of afspraken m.b.t. de ondersteuning en begeleiding van leerlingen door betrokkenen uit het eigen team worden nagekomen en anticipeert waar nodig,
 • Organiseert periodiek overleg met de eigen teamleider en informeert hem/haar m.b.t. de voortgang op het gebied van O&B in het eigen team,
 • Bereidt leerlingbesprekingen voor met de mentoren en is aanwezig tijdens deze besprekingen om de mentoren te ondersteunen,
 • Inventariseert de informatiebehoefte, ondersteuningsbehoefte en hulpvragen van mentoren m.b.t. de ondersteuning en begeleiding,
 • Ondersteunt mentoren bij het formuleren van de zorgvraag en aanmelding bij het IAT/EAT,
 • Neemt deel aan het IAT en EAT en vertegenwoordigt daarin zijn/haar team,
 • Monitort verslaglegging over leerlingen uit zijn/haar team,
 • Voorziet leerlingen van tweedelijns ondersteuning waar mogelijk of verbindt met externen,
 • Ondersteunt mentoren bij aanmelden leerlingen voor de KWTs gerelateerd aan ondersteuning en Begeleiding,
 • Ondersteunt mentoren bij gesprekken met ouders en externen indien nodig.

Het lid functiegroep Ondersteuning en Begeleiding heeft:

 • Expertise op het gebied van Passend Onderwijs,
 • Is in het bezit van een Hbo-diploma,
 • Heeft ervaring met het bieden van ondersteuning aan leerling en hun ouders,
 • Is initiatiefrijk en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Sollicitatieinformatie

Reageren kan tot en met vrijdag 30 september 2022. 

Uitsluitend sollicitaties via Meesterbaan worden in behandeling genomen.

Heb jij vragen naar aanleiding van deze vacature? Mail naar m.el.jaouhari@pascalzuid.nl.

De functie Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (0,5 fte) kan eventueel gecombineerd worden met de functie Lid functiegroep Ondersteuning en Begeleiding (0,5 fte). Zie voor meer informatie over deze functie de vacature: Lid functiegroep Ondersteuning en
Begeleiding (0,5 fte).
 

Over Pascal Zuid

Pascal Zuid is een vmbo school in de Zaanstreek in de wijk Poelenburg & Peldersveld. De school is onderdeel van stichting ZAAM en verzorgt samen met De Faam en het Blaise Pascal College eigentijds onderwijs aan leerlingen op alle niveaus in het voortgezet onderwijs.
 
Leerlingen met een vmbo-advies, mavo-advies en leerlingen met een mavo-havoadvies, kunnen op Pascal Zuid terecht. Met Praktijkschool De Faam bestaat een samenwerking om leerlingen met een praktijkadvies voldoende uit te dagen en waar mogelijk te begeleiden naar een vmbo-diploma (al dan niet binnen een leerwerktraject). Met het Blaise Pascal College worden trajecten ingericht voor leerlingen waarbij mogelijkheden worden gezien om op havoniveau door te stromen. De school telt ruim 600 leerlingen.
 
Binnen de school worden verschillende trajecten ingericht die aansluiten op de leerbehoeften en leerstijlen van de leerlingen. Op school wordt samengewerkt in en aan een veilige leeromgeving. Een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, iedereen zichzelf mag zijn en gezien en gewaardeerd wordt. De leerling ontdekt wie hij is en wat hij wil. Daarbij is aandacht voor de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Tijdens keuzeuren is ruimte voor extra ondersteuning en begeleiding en voor talentontwikkeling. De onderbouw maakt de ontwikkeling naar een brede heterogene brugklas. In de bovenbouw staat de ontwikkeling naar meer maatwerk en het beroepsgerichte vak in de theoretische leerweg centraal. Schoolbrede ontwikkelingen als formatief handelen, didactisch coachen en projectmatig werken dragen hieraan bij. 
 
In de eerste twee jaar is op school veel aandacht voor persoonsontwikkeling, kunst en creativiteit, gezondheid en positieve groepsvorming en wordt er gewerkt aan een goede basis op het gebied van algemene en vakspecifieke kennis. Ook bestaat er een intensieve samenwerking met voetbalclub AZ, waar een aantal van onze leerlingen de jeugdopleiding volgt.
 
In het examenprogramma (leerjaar 3 en 4) maakt de leerling kennis met verschillende beroepsbeelden en wordt tijdens de lessen en op stage gewerkt aan algemene beroepsvaardigheden. Met de vervolgopleidingen (mbo en havo) wordt gewerkt aan mooie doorlopende leerlijnen. De school profileert zich door een vernieuwend aanbod binnen het profiel Dienstverlening & Producten.

 

 

Solliciteer