Overzicht

OPDC Utrecht (orthopedagogisch en didactisch centrum) is bedoeld voor alle leerlingen uit de regio Utrecht die de aansluiting met het reguliere voortgezet onderwijs (VO) dreigen te verliezen of al verloren hebben. Op OPDC Utrecht gaan leerlingen samen
met deskundige begeleiders en docenten aan de slag om de schoolloopbaan in te vullen of weer op de rails te krijgen. Wij bieden een passende leeromgeving met maatwerk. Elke leerling krijgt een persoonlijk, didactisch programma, passend bij zijn of haar talenten,
behoeften en mogelijkheden en ondersteuning op maat. We begeleiden iedere leerling naar een school, een diploma of werk. OPDC Utrecht is onderdeel van Sterk VO, het samenwerkingsverband VO gemeente Utrecht en Stichtse Vecht.     
                                     

Voor het OPDC-Utrecht zijn we per direct op zoek naar docent LO (lichamelijke opvoeding) voor 0,8 fte.

Een collega die ons team versterkt op onze afdelingen voor leerlingen met een  ondersteuningsvraag. Je bent bekend met leer-en gedrag-vraagstukken en nieuwsgierig, betrokken  en ondernemend om dit samen met de leerling, het team, ouders en kernpartners aan
te pakken. Op het OPDC wordt een docent functie altijd gecombineerd met een mentor taak. Het OPDC werkt vanuit basisteams. 

Wij zoeken een collega die:                          
 

  • aantoonbare kennis heeft van het onderwijsproces
  • expertise heeft ten aanzien van leerproblemen en handelingsgericht werken, orthodidactische problemen, (psycho-)sociale en emotionele problemen, ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen.
  • coachende vaardigheden heeft
  • inspirerend, innovatief en daadkrachtig is
  • flexibel  en kan mee  gaan in de veranderingen binnen onze organisatie

 
 
 
 
 

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Astrid Lotte, directeur OPDC (06-24926356) of a.lotte@opdc-utrecht.nl. Uw motivatiebrief en CV kunt u tot 21 september 2022, per e-mail sturen naar
a.lotte@opdc-utrecht.nl .

Over Het OPDC

OPDC Utrecht

Het ministerie van OCW heeft ons de status van een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) gegeven. Leerlingen, die uit het regulier voortgezet onderwijs dreigen te vallen vallen, kunnen op onze voorziening worden geplaatst. Onze opdracht is om deze leerlingen binnen twee jaar weer terug te schakelen naar het reguliere onderwijs of een andere passende plek. Het OPDC Utrecht is dus een tijdelijke opvangvoorziening en neemt de positie in tussen het regulier voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen blijven ingeschreven bij de school van herkomst (de ‘moederschool’). De aanmelding voor het OPDC verloopt via het Loket Passend Onderwijs van het het samenwerkingsverrband Sterk VO. Het Loket beslist of een leerling daadwerkelijk op het OPDC geplaatst wordt. Er moet sprake zijn van gestapelde problematiek en dus "overbelaste" leerlingen. Kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn gedragsproblematiek (zowel externaliserend als internaliserend), stoornissen, leer/studiehouding, gezinsproblematiek.  
In groepen van ongeveer 12 leerlingen, gerangschikt op leerjaar en niveau, werken de leerlingen aan persoonlijke en gemeenschappelijke leerdoelen. De gemiddelde verblijfsduur van de leerling is ongeveer 1 jaar op onze voorziening. Voor meer informatie wordt verwezen naar onze website.

 

 

Solliciteer