Overzicht

De functie
Als docent-onderzoeker maak je deel uit van het lectoraat Contextueel Veranderen, dat verbonden is aan de opleiding HRM van de faculteit Management & Bedrijf. De focus in de werkzaamheden ligt op het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek naar complexe verander-
en innovatieprocessen in het publieke domein, waarbij het accent ligt op de onderwijssector. De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van literatuuronderzoek, Delphi-studies, casestudies en het begeleiden van leernetwerken en werkplaatsen.
Daarnaast kunnen onderwijsactiviteiten, vooral het begeleiden van individuele studenten, deel uitmaken van de werkzaamheden.

Hogeschool Leiden
Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad.
De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.400 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten
worden opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie
voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.
 
De dienst/faculteit
De faculteit Management & Bedrijf (M&B) kent de voltijdse opleidingen Human Resource Management, Commerciële Economie, Communicatie, HBO-Rechten, Sociaal-Juridische Dienstverlening, de deeltijdopleiding Human Resource Management en de duale opleiding Management
in de Zorg. De faculteit heeft ongeveer 3500 studenten en een personeelsformatie van 280 medewerkers.
Daarnaast zijn er vijf lectoraten in het Kenniscentrum Duurzaam organiseren verenigd.
 
De afdeling/de opleiding
Het lectoraat Contextueel veranderen is gestart in januari 2020. De huidige formatie bedraagt ca 1 fte. Het onderzoek van het lectoraat Contextueel veranderen richt zich vooral op de vraag hoe de effectiviteit van verander- en innovatieprocessen verhoogd kan
worden door in te spelen op de institutionele context en op de competenties die daarvoor nodig zijn. Onderzoeksthema’s zijn onder andere flexibilisering van het onderwijs, de rol van leernetwerken bij innovatieprocessen, de vraag wat we kunnen leren van de
huidige ervaringen met de Corona-crisis, de gevolgen van resultaatverantwoordelijke teams voor de ondersteuning en samenwerken bij onderwijsinnovaties.
Het lectoraat Contextueel veranderen maakt deel uit van het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren, dat zich richt op onderzoek naar het realiseren van duurzame veranderprocessen. Van het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren maken ook de lectoraten Diversiteit, Recht
en Rechtvaardigheid en PR & Social Media deel uit.
 

Functie-eisen
Je hebt een wo-opleiding voltooid in bijvoorbeeld onderwijskunde, bestuurskunde, sociologie of psychologie en bent bij voorkeur gepromoveerd, Je hebt expertise op het gebied van kwalitatieve onderzoeksmethoden en hebt ervaring met onderzoek naar innovatie-
en veranderprocessen, bij voorkeur in de onderwijssector. Je hebt een flexibele en ondernemende instelling en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondelinge als schriftelijk.
 

Sollicitatieinformatie

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Ulrich (lector contextueel veranderen) via telefoonnummer: 06-29535244, of per e-mail:
ulrich.r@hsleiden.nl.
U kunt uw sollicitatie, inclusief curriculum vitae tot 5 september 2022, mailen naar:
werving-selectie@hsleiden.nl
 
Vermeld a.u.b in de titel van uw mail: 67/2022/M&B, uw achternaam en voorletter(s)’.
 
 
De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
 
Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt
u vinden op de website
https://www.hsleiden.nl/over-hl/organisatie/rechtsbescherming-en-reglementen/gedragsregels-en-rechtsbescherming
 

Over Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad.
De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.450 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

Solliciteer